Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 718/TB-KH&ĐT năm 2013 về danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm pháp luật, đã tạm ngừng và chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 718/TB-KH&ĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/TB-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN VI PHẠM PHÁP LUẬT, ĐÃ TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hưng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ kết quả kiểm tra liên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội và trên cơ sở chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo Danh sách (kèm theo) các doanh nghiệp có hành vi vi phạm về Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, thuế và pháp luật có liên quan (không đăng ký mã số thuế, không thực hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sđăng ký, không báo cáo về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định) thuộc các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Nhà đầu tư/Người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại danh sách nêu trên đến trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) để giải trình báo cáo theo quy định. Mọi thông tin phản hồi đề nghị liên hệ với Phòng Đầu tư nước ngoài-S Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Điện thoại: 38260257 - Email: fdihanoi@gmail.com.vn).

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo được đăng tải trên số báo đầu tiên và tại Website của Sở KH&ĐT, nếu Người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét Quyết định việc chấm dt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, thì doanh nghiệp coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh/đăng ký đầu tư xóa tên doanh nghiệp trong Sổ đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo này thay cho văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh/đăng ký đầu tư được quy định tại Khoản 4, Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện theo lĩnh vực quản lý được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xin cung cấp thông tin để các cơ quan hữu quan trong và ngoài Thành phố biết để phối hợp hoặc có thông tin phản hồi lại Sở KH&ĐT để xử lý; đồng thi thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan và doanh nghiệp nêu tại danh sách nêu trên biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài Chính (để báo cáo);
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để báo cáo);
- UBND Thành phố HN (để báo cáo);
-
Đ/c Giám đốc Sể báo cáo);
-
Tng Cục hi quan;
- Các Sở ngành thành phố Hà Nội;
-
Công an, Cục Thống kê, Cục Thuế, Hải quan HN (để phối hợp);
- UBND các quận, huyện (để phối hợp);
-
Các tổ chức, cá nhân liên quan và DN nêu trên (để t/h);
-
Lưu VP, P.ĐTNN./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Quyền

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP FDI BỎ ĐỊA ĐIM KINH DOANH THEO THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ
(Kèm theo Thông báo số 718/TB-KHĐT ngày 04/10/2013 của Sở KH&ĐT)

TT

Tên DN

Địa chỉ

S GCNĐT/Ngày cấp

Số /Ngày TB

Người đại diện theo pháp luật của DN

1

Công ty TNHH công nghệ Infranet

A6 Mỹ Đình-Sông Đà, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội

01104000920 ngày 19/7/2010

7171TB/CT-KT1 ngày 19/3/2013

Choi Seung Kil- Quc tịch Hàn Quốc

2

Công ty TNHH Indochine Natural

số 30 Quán Sứ (cng sau), phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm

011023000052 ngày 27/12/2006

8249TB/CT-KT1 ngày 27/3/2013

Micheal Jonathan Thair- quốc tịch Australia

4

Chi nhánh Công ty TNHH Acacia I.T Vit Nam

s 318 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ

 

6648/CT-KK&KTT ngày 13/3/2013

 

5

Công ty TNHH Jang&Kim

số 145 Hàng Bông, phường Hàng Bông, q Hoàn Kiếm, Hà Nội

011023000111 ngày 17/3/2008

8250TB/CT-KT1 ngày 27/3/2013

Kim Byung Moo- quốc tịch Hàn quốc

8

Công ty TNHH Iwa Direct

Tng 5, tòa nhà Press Club, s59A Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, q Hoàn Kiếm

011043000403 ngày 17/7/2008

3589TB/CT-KT1 ngày 01/02/2013

Itty Varugis- quốc tịch

9

Công ty TNHH SH

S 29, ngõ 104, phTrung Liệt, Trung Liệt

011023000809 ngày 12/4/2010

3425TB/CT-KT1 ngày 31/01/2013

Baek Hyeonok- Hàn Quốc

10

Công ty TNHH Hồng Hoa Trưng Lạc

26/203 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. ĐT: 37912389 (Giang KT -----)

280/GP-HN ngày 28/4/2005

3546TB/CT-KT1 ngày 01/02/2013

 

11

Công ty TNHH Dong-Am E&C Việt Nam

Số nhà 41, ngõ 47 đường Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch

011043001080 ngày 11/01/2011

3429TB/CT-KT1 ngày 31/01/2013

Choi Dae Soo - Hàn Quốc

12

Chi nhánh Montpelier & Young, P.A Việt nam

s22 lô 2A KĐT Trung Yên, P Yên Hòa, q Cầu Giấy

s 25/TP/KHĐT ngày 24/9/2008

3428TB/CT-KT1 ngày 31/01/2013

 

13

Công ty TNHH GEM & CO Vit Nam

P 403, tòa nhà CT6, Khu chung cư Mỹ Đình, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm

011043000283 ngày 18/1/2008

3426TB/CT-KT1 ngày 31/01/2013

 

14

Công ty TNHH Liên doanh Kova Everpaint Việt Nam

Lô 12-13, Khu liên xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

011022000854 ngày 19/5/2010

10763TB/CT- KT1 ngày 12/4/2013

Ngô Sĩ Quang

15

Công ty TNHH Tư vấn ECO

Tng 2, s5 Tô Ngọc Vân, phường Ngọc Vân, quận Tây Hồ

011023000079 ngày 17/8/2007

10221TB/CT-KT1 ngày 10/4/2013

Popova Evelina Ivanova- Bulgaria

16

Công ty TNHH Mauve Corporate Systems Việt Nam

số 1 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

011043000785 ngày 17/3/2010

10401TB/CT-KT1 ngày 10/4/2013

Ann Ellis- Cyprus

17

Công ty cổ phần Tabata Nam Việt

65 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, HN

11032000057

4887/TB-CT-KT1 ngày 11/3/2013

Deguchi Satoru- rập Saudi

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG BÁO CÁO, KHÔNG CÓ TẠI TRỤ SỞ QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM 2013
(Kèm theo Thông báo số 718/TB-KHĐT ngày 04/10/2013 của Sở KH&ĐT)

TT

Tên DN

Địa chỉ

Số GCNĐT, ngày cấp

Người đại diện theo pháp luật của DN

1

Công ty TNHH Phòng tranh Bùi

Số 23 Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm, HN

011043000592 ngày 08/7/2009

Bùi Thanh Thủy - Việt Nam

2

Công ty TNHH Bhatia Brother Đông Dương

P.402, số 16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, HN

011022000205 ngày 15/01/2009

Anand Mishara- Ấn Độ

3

Phòng khám đa khoa thẩm mỹ Đông Phương

Số 206 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

011043000270 ngày 31/12/2007

Liang Yurong- Trung quốc

4

Công ty TNHH A&G Hà Nội

Số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

011043000578 ngày 08/6/2009

 

5

Công ty TNHH Sắt nghệ thuật trang trí Đại Thành Bắc Kinh

A60, tổ 111, Hoàng Cầu, Đng Đa, Hà Nội

208HN ngày 19/12/2003

 

6

Công ty TNHH một thành viên Codix Việt Nam

Phòng 402, Tòa nhà CMC, số 53 Kim Mã, quận Ba Đình, HN

011043000211 ngày

 

7

Công ty cổ phần công nghệ và kim quang

Phòng 1002, tng 10 tòa nhà Lake View, D10 Ging Võ, Ba Đình, Hà Nội

011032000092

 

8

Công ty TNHH quản lý phát triển Imo

số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

011043000087 ngày 01/02/2007

 

9

Công ty TNHH SAT Việt Nam

174 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80HN ngày 10/8/2000

 

10

Công ty TNHH tư vn Warneminde

s 8 phThợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

011043000484 ngày 20/11/2008

Richard Ferry Warneminde- Úc

12

Công ty cổ phần Macro Kiosk

Phòng 621, tầng 6, Press Club, 59A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Ni

011033000063 ngày 14/4/2008

 

13

Công ty TNHH NY Style

Số 4, ngách 162A/2 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội

011022000968 ngày 15/9/2010

Ahmad Ali-Pakistan

14

Công ty TNHH một thành viên Pacific line (Việt Nam)

Phòng 1409, tòa nhà 34T Trung Hòa- Nhân Chính, Cầu Giấy, HN

011043000215 ngày 26/9/2007

You Pung Ho-Hàn Quốc

15

Công ty LD TNHH quản lý khách sạn Việt Nam

18 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

262HN ngày 14/12/2004

 

16

Công ty cổ phần Vine

31A Xuân Diệu, quận Tây H, Hà Nội

011033000058 ngày 24/12/2007

Donald Geoffrey Berger- Canada

17

Công ty TNHH Green City Links

s 9, ngõ 89 Thái Hà, quận Đng Đa, Hà Nội

011043000848 ngày 18/5/2010

Jean-Marc Massonnat- Pháp

18

Công ty TNHH Vạn Thọ

105 Trường Chinh, Đng Đa, Hà Nội

143HN ngày 30/7/2002

 

19

Công ty TNHH Ace Hosipitality Việt Nam

201 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

011043000853 ngày 19/5/2012

Beng Kwee - Singapore

20

Công ty cổ phần xây dựng Cao Bng Việt Nam

Số 11, dãy A, lô 3, KĐT Trung Yên- Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

011033000074 ngày 02/10/2008

Hsieh Yu Chi-Trung Quốc

 

PHỤ LỤC 3A

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XIN TẠM NGỪNG NĂM 2013

TT

Tên DN

Địa chỉ

ĐKKD/GCNĐT

Ngưi đại diện theo pháp luật của DN

Thời đim kết thúc tạm ngừng

1

D án Công ty cổ phần tư vấn Quốc tế G&P-AA

s 9 ngõ 44 phHàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm

(Giy CNĐT 011032000967 ngày 15/9/2010)

Nguyễn Trường Tiền- Việt Nam

19/2/2014

2

Công ty TNHH NAI Việt Nam

s 6 ngõ 28 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ

19/7/2002

 

10/3/2014

3

Công ty TNHH Xây dựng và Công trình Hanchang

tầng 9, TN Dilmah, Lô A2A Cụm TTCN&CNN Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

011043000861 ngày 28/5/2010

Jae Youngho - Hàn Quốc

12/4/2014

4

Công ty TNHH Mandalay Việt Nam

Tòa nhà Press Club, 59a Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN

318/GP-HN ngày 31/10/2005

Giles, Boute - Pháp

25/10/2013

5

Công ty TNHH Dong Hae

91 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

011043000147 ngày 11/6/2007

 

20/4/2014

6

Công ty TNHH Ehomes Việt Nam

71 Xuân Diệu Tel: 37195624 Fax: 37195621

10/10/2001

Paul James Mason

10/3/2014

7

Công ty TNHH Việt Bỉ

7A, ngõ 31 đường Xuân Diệu, phường Qung An

011022000823 ngày 19/4/2010

 

1/10/2013

8

Công ty TNHH Gourmet Indulgence

Tng 1, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thưng Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

011043000200 ngày 11/9/2007

 

31/3/2014

9

Công ty TNHH Jrsafety

số 324A đường Lạc Long Quân, p Xuân La, q Tây Hồ

011043001469 ngày 01/12/2011, thay đổi lần 1 ngày 05/6/2012

Kong Sukjin- Hàn Quốc

30/4/2014

10

Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật Lotte Việt Nam

F1511A, tầng 15 tòa nhà Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng, p Trung Hòa, q cầu Giấy

011043001097 ngày 10/2/2011

Jun Sung Ho- Hàn Quốc

15/5/2014

11

Công ty TNHH RCL (Việt Nam) - chi nhánh Hà Nội

số 2 Bích Câu, p Quốc Tử Giám, q Đống Đa

0112000582 ngày 29/3/2012

 

31/5/2014

12

Công ty TNHH Samjeong Vina

số 8, ngõ 322 đường Lạc Long Quân, p Xuân La, q Tây Hồ

011043001405 ngày 15/9/2011

Chi Seung Jin- Hàn Quốc

20/6/2014

13

Công ty cổ phần xây dựng Kim Xanh

số 13/40/31 phố Phương Liệt, p Phương Liệt, q Đng Đa

011022000872 ngày 08/6/2010

Jang Ya Li- Hàn quốc

1/7/2014

14

Công ty cổ phần VJ Link Việt Nam

Tầng 4, nhà số 3, ngõ 291/55 Lạc Long Quân, p Nghĩa Đô, q Cầu Giấy

011032001598 ngày 23/5/2012

Lê Văn Tú

30/6/2014

15

Công ty liên doanh thiết kế công trình luyện kim và tư vấn Việt Trung

s 68 ngõ 24 phố Kim Đồng, p Giáp Bát, q Hoàng Mai

194/GP-HN ngày 27/8/2003

 

25/7/2014

 

PHỤ LỤC 3B

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THU HỒI/CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2003

TT

Số GCNĐT/GPĐT

Ngày cấp

Tên d án

Vốn đu tư đăng ký (USD)

Vốn điều lệ (USD)

Số QĐ thu hồi/chấm dứt

Ngày quyết đnh

Người đại diện theo PL của DN

1

011023000147

30/9/2008

Công ty TNHH Bất động sn Daechu

100,000

100,000

4328/QĐ-UBND

9/7/2013

Park Seung Pok-Giám đốc

2

011043000374

20/6/2008

Công ty TNHH Tư vấn Heart

100,000

100,000

3793/QĐ-UBND

20/6/2013

Lưu Văn Thành- Việt Nam

3

011043001442

26/10/2011

Công tyTNHH Jeongwoo Vina

100,000

100,000

4446/QĐ-UBND

24/7/2013

Kang Eui Goo- Hàn Quốc

4

011043000603

29/7/2009

Công ty TNHH Soft House Việt Nam

50,000

50,000

3482/QĐ-UBND

4/6/2013

Sunao Nishizaka - Nhật Bản

5

011032000134

27/07/2009

Công ty cổ phần Netimplementers Việt Nam

100,000

20,000

3394/QĐ-UBND

30/5/2013

Nguyễn Chí Hiếu

6

011043000174

1/8/2007

Công ty TNHH Kinesis Therapeutics Việt Nam

200,000

200,000

1875/QĐ-UBND

27/02/2013

Nguyn Thị Châu Loan

7

011043000282

18/01/2008

Công ty TNHH Marie France Bodyline Việt Nam

300,000

300,000

919/QĐ-UBND

7/2/2013

Lo Yip Shing Benjamin

8

011043000947

16/8/2010

Công tyTNHH Hwan Seung Eng Vit Nam

150,000

50,000

646/QĐ-UBND

29/01/2013

 

9

011023001109

16/8/2010

Công ty TNHH Yada

118,862

118,862

18/QĐ-UBND

3/1/2013

 

10

011022000163

21/7/2008

Công ty TNHH Skywell Việt Nam

100,000

100,000

2701/QĐ- UBND

18/4/2013

 

11

011043000573

29/5/2009

Công ty TNHH GTL Việt Nam

500,000

200,000

3737/QĐ-UBND

13/6/2013

Đinh Trọng Du- Giám đốc

12

 

 

Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Hóa nha đnhất

 

 

440/TB-KH&ĐT

21/6/2013

 

13

 

 

VPĐD Công ty TNHH Nét Chàm

 

 

431/KH&ĐT

17/6/2013

Chu Thị Hải Vân

14

011023000845

14/5/2010

Công ty CP Aluenc Vina

200,000

100,000

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 718/TB-KH&ĐT năm 2013 về danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm pháp luật, đã tạm ngừng và chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50