Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 62/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 62/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH KHOÁNG SẢN VINACONEX VÀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN

Ngày 02/04/2007, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc quản ý vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng báo cáo và ý kién của các cơ quan, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng thực hiện việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý và làm đại diện chủ sở hữu theo quy định hiện hành để Vinaconex và hai Công ty này ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2007 cơ chế chủ sở hữu nhà nước ủy quyền thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty TNHH một thành viên là Nhà nước và phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- TCT CP Xuất nhập khẩu xây dựng VN;
- Cty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex;
- Cty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN(5b).30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Công ty đầu tư kinh doanh khoáng sản Vinaconex và Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238