Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 536/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án mở rộng cảng tổng hợp của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 536/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN MỞ RỘNG CẢNG TỔNG HỢP PTSC ĐÌNH VŨ

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về kiến nghị của Công ty Cổ phần 19/9, liên quan đến Dự án đầu tư mở rộng cảng tổng hợp (Dự án) của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ). Tham dự họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư Pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của PTSC Đình Vũ, Công ty Cổ phần 19/9 và ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát lại quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, có biện pháp cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xây dựng, vận hành, khai thác cảng PTSC Đình Vũ và an toàn cho các công trình lân cận; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, phê duyệt các tài liệu đảm bảo an toàn dự án mở rộng cảng PTSC Đình Vũ theo quy định tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn đã được phê duyệt trong quá trình vận hành, khai thác cảng PTSC Đình Vũ.

- Công ty PTSC Đình Vũ tuân thủ nghiêm túc nội dung các tài liệu đảm bảo an toàn do Bộ Công Thương phê duyệt trong quá trình xây dựng, vận hành, khai thác cảng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, GTVT, TP, CA;
- UBND Tp.Hải Phòng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Cổ phần 19/9;
- Công ty PTSC Đình Vũ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch. (
18 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 536/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án mở rộng cảng tổng hợp của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.854
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102