Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 521/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty đầu tư tháp truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 521/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁP TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề nghị thoái vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty cphần Đầu tư Tháp Truyền hình Vit Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Tng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Phạm Bình Minh; lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát vốn nhà nước.

2. Đài Truyền hình Việt Nam trao đi với các đối tác, đề xuất cụ thể tỷ lệ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chủ đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án Tháp Truyền hình Việt Nam thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật và các thủ tục về đất đai có liên quan theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ : KH&ĐT, TC, TP, TNMT;
- UBND Tp. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ C
ng TTĐT,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (2b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 521/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty đầu tư tháp truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.577
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77