Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 464/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về dự thảo Quyết định chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 464/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHUYỂN MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến tham gia của các Bộ và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Quan điểm, chủ trương về đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thể hiện rõ trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Mục tiêu của việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cả về số lượng và chất lượng dịch vụ công, đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, giảm gánh nặng cho Ngân sách. Thực tiễn thời gian vừa qua đã có một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khi cổ phần hóa đã thực hiện đổi mới thành công dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau như: chuyển thành công ty cổ phần, chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ... trong khi chính sách, chế độ hướng dẫn việc chuyển đổi các đơn vị này chưa có. Do đó cần có một văn bản pháp quy nhằm hướng dẫn tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp này được chuyển đổi một cách thuận lợi, thống nhất, nhanh chóng, phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2014 những nội dung chủ yếu như sau:

- Quan điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thể hiện trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

- Đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện các nội dung như: Chính sách bán cổ phần ưu đãi cho người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và chủ đề tài nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng … thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cổ phần hóa; Mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần không chỉ ở các Tập đoàn, Tổng công ty khi cổ phần hóa mà còn ở các đơn vị sự nghiệp công lập khác có đủ điều kiện.

b) Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành (sau khi đã được Chính phủ cho ý kiến) với các nội dung: Đây là văn bản quy phạm pháp luật thực hiện ngay không làm thí điểm, phạm vi mở rộng thêm các đơn vị công lập khác có đủ điều kiện chuyển đổi; Quy trình thực hiện là chuyển thẳng từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần không phải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, ưu đãi cho người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và chủ đề tài nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp; Tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần. Các nội dung khác thực hiện như các quy định hiện hành khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP, CT, NN&PTNT, XD, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, PL TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 464/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về dự thảo Quyết định chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208