Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 43/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 43/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ngày 16 tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Cùng dự có Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bình Dương; Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo tổng quan, tổng hợp của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về hoạt động và tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012 và định hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012, các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ; ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Năm 2012 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã cơ bản thực hiện được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đề ra cho năm 2012: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 6,81%, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý 5,03%, xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng, cân bằng cán cân xuất - nhập khẩu, thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng, lãi suất giảm mạnh. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; các ngành du lịch, dịch vụ tăng trưởng khá. Tái cơ cấu nền kinh tế tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có những bước khởi động tích cực. Phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Kết quả này, có sự đóng góp quan trọng của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, về cơ bản, các tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tiếp tục thực hiện được vai trò là công cụ quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định xã hội và thúc đẩy phát trin kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có tập đoàn kinh tế, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh giảm, thậm chí thua lỗ. Quản trị doanh nghiệp chưa chuyển biến đáng kể; việc tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính còn chậm; còn tình trạng tham nhũng, lãng phí, đầu tư kém hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật ở một stập đoàn, tng công ty chưa cao. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế. Cơ chế bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện chức năng hỗ trợ điều tiết vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội chưa rõ.

Theo dự báo, năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua, tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

1. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Chú ý một số giải pháp chủ yếu sau:

a) Nhất quán việc quản lý giá các mặt hàng điện, than, xăng dầu, dịch vụ công theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo lộ trình phù hợp. Công khai, minh bạch đồng thời phấn đấu giảm giá thành sản xuất đối với các mặt hàng nêu trên.

b) Thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu; rà soát các khoản nợ và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp như cơ cu lại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý tài sản bảo đảm; rà soát, xử lý nợ giữa ngân sách với các doanh nghiệp, nợ chéo giữa các doanh nghiệp (như than, khí, điện, xi măng...).

c) Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng tính chung của khu vực tăng (khoảng 10% so với thực hiện năm 2012) với tinh thần nỗ lực vượt khó khăn.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công; thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án điện; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào những công trình, dự án trọng điểm cần ưu tiên trong một số lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao. Chú trọng góp phn đy mạnh xuất khẩu, tăng cường kim soát nhập siêu.

- Những tập đoàn, tổng công ty đang có khó khăn về sản xuất kinh doanh và tài chính, một mặt cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, có biện pháp cơ cấu lại vốn, tài sản theo hướng: đánh giá đúng thực trạng, xác định nhu cầu về thị trường, đầu tư và vốn để đầu tư có hiệu quả, không để thất thoát. Cơ cấu lại tài sản bằng các giải pháp phù hp để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

2. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu theo Đán được phê duyệt; tập trung vào lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính được giao; thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, thoái vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, bảo đảm chặt chẽ, không để phát sinh tiêu cực; sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp bảo đảm hiệu quả, việc lựa chọn cổ đông chiến lược phải thận trọng, theo đúng tiêu chí đề ra, bảo đảm lợi ích của Nhà nước; xử lý dứt điểm những doanh nghiệp thua lỗ, hiệu quả thấp.

b) Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức quản lý và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, chủ động xúc tiến thương mại để tham gia vào thị trường quốc tế. Quan tâm, làm tốt công tác cán bộ, nhất là cán bộ quản lý chủ chốt; phát huy vai trò của tổ chức đảng tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

3. Triển khai thực hiện đúng nội dung và tiến độ các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 2071/TTg-ĐMDN ngày 07 tháng 12 năm 2012 về việc thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ:

a) Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các thể chế, cơ chế về tổ chức, hoạt động và quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đán Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước báo cáo Bộ Chính trđể trình Ban Chấp hành Trung ương; nghiên cứu kỹ việc hình thành tổ chức thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

b) Các Bộ: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính khn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty: Lương thực miền Bắc, Lương thực miền Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

c) Các Bộ quản lý ngành và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đ án tái cơ cu, Điu lệ tchức và hoạt động của các tổng công ty nhà nước trực thuộc.

d) Các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện đúng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

4. Các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát trin doanh nghiệp cung cấp thông tin kịp thời, công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp để nhân dân, xã hội hiu đúng, khách quan vvai trò, đóng góp, hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước.

5. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm trong thực hiện tái cơ cu, đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý, nhất là công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện yếu kém, kịp thời chn chỉnh. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Cục, Vụ thuộc VPCP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 43/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115