Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4225/TB-BNN-TTr ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4225/TB-BNN-TTr Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hiền
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4225 /TB-BNN-TTr

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP XEM XÉT BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU LỘC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Ngày 28/8/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý kinh tế trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hải sản Biển Đông đến lúc hợp nhất 03 Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Hà Công Tuấn và Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, các thành viên Hội đồng thành viên và Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc và phát biểu của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến như sau:

1. Giao Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam căn cứ báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc và các thông tin có liên quan, tổ chức kiểm tra, làm rõ các nội dung sau:

- Trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc giảm tỉ lệ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thuỷ sản và việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

- Trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc thành lập Công ty cổ phần Biển Tây và việc quyết định góp vốn, tái góp vốn bổ sung của Tổng công ty Hải sản Biển Đông vào Công ty cổ phần Biển Tây;

- Trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc thành lập Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long và việc góp vốn, tái góp vốn bổ sung của Tổng công ty Hải sản Biển Đông (thông qua Chi nhánh Cảng cá Cát Lở) vào Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long;

- Tính hợp pháp của việc Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản góp vốn, tái góp vốn vào Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long; việc Công ty cổ phần Công nghiệp Thuỷ sản chuyển tiền về cho các Công ty cổ phần Biển Tây, Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long bằng cách ký hợp đồng bán nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi cá;

- Trình tự, thủ tục và tính hp pháp của việc Tổng công ty Hải sản Biển Đông cho Công ty cổ phần Công nghiệp Thuỷ sản vay 18.740.000.000 đồng trước khi hợp nhất.

Yêu cầu Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu để thực hiện các nội dung trên, xác định số vốn của nhà nước có khả năng mất, hoặc không thu hồi được (phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản và số tiền Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản còn nợ Tổng công ty, số tiền Tổng công ty Hải sản Biển Đông trước đây góp vốn vào Công ty cổ phần Biển Tây và Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long); xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong từng giai đoạn (kcả trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sn), đề xuất các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả về Bộ (qua Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và Thanh tra Bộ) trước 10/9/2012.

2. Giao Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp theo dõi, thẩm định báo cáo của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, đề xuất với Bộ các biện pháp xử lý.

Thanh tra Bộ thông báo ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát để Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
-
TT. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- TT. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Ban ĐMDN;
- Tcty TSVN (để t/h);
- Lưu: VT, TTra.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Văn Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4225/TB-BNN-TTr ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87