Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 321/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 321/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2008

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, Công ty TNHH FAVI và Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ;

Bộ Tài chính thông báo danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và công ty có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2008 kể từ ngày ban hành Thông báo này (danh sách kèm theo).

Thông báo này bãi bỏ Mục 17 kèm theo Thông báo số 167/TB-BTC ngày 06/3/2008, Mục 2, Mục 3 kèm theo Thông báo số 194/TB-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2008.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội; Công ty TNHH FAVI; Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ phải thường xuyên bảo đảm đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1, điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính nêu trên. Các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định về điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá quy định tại Điều 17, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ chức, doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Tiến Thỏa

 

DANH SÁCH

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ CÔNG TY CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2008
(Kèm theo Thông báo số 321/TB-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính)

1. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội; Địa chỉ: Số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; gồm có 03 thẩm định viên:

1. Nguyễn Quang Hùng- Tổng giám đốc - Số thẻ 06149 cấp ngày 05/7/2006.

2. Phan Minh Dung– Thẩm định viên - Số thẻ IV06170 cấp ngày 31/8/2006.

3. Trần Lê Hoàng - Thẩm định viên - Số thẻ IV16181cấp ngày 31/8/2006

2. Công ty TNHH FAVI; Địa chỉ: Số 23 Ngõ 2 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1.Trần Ngọc Sơn – Giám đốc – Số thẻ II05056 cấp ngày 04/4/2006.

2. Nguyễn Thanh Diệu –Thẩm định viên – Số thẻ II05036 cấp ngày 04/4/2006.

3. Nguyễn Thị Thu Huyền – Thẩm định viên – Số thẻ I05016 cấp ngày 21/9/2005.

3. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ; Địa chỉ số 82, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; gồm 3 thẩm định viên:

1. Phạm Thanh Hưng - Tổng Giám đốc - Số thẻ IV06184 cấp ngày 31/8/2006;

2. Nguyễn Trung Vũ - Thẩm định viên - Số thẻ IV06214 cấp ngày 31/8/2006;

3. Đỗ Tiến Dũng - Thẩm định viên - Số thẻ IV06171 cấp ngày 31/8/2006;

BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 321/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá ngày 29/09/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143