Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 305/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI PHIÊN HỌP THỨ BA BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉM HIỆU QUẢ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG.

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, tại Trsở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 43-TB/VPTW ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Trung ương. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tập đoàn: Hóa chất Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Việc Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương, quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, như: 04 Nhà máy sản xuất phân bón hoạt động đạt 70% - 80% công suất thiết kế; kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy gang thép Việt - Trung (VTM) 06 tháng đầu năm 2017 có lãi 67 tỷ đồng... Ban Chỉ đạo biểu dương Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp này.

2. Tuy nhiên, tình hình tại 03 dự án sản xuất nhiên liệu sinh học, dự án Nhà máy sản xuất sơ si Đình Vũ (PVTex) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp đóng tàu Dung Quất (DQS) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển biến rất chậm. Ban Chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thành lập Tổ công tác do Tổng Giám đốc PVN đứng đầu, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể và đặt ra lộ trình, thời hạn rõ ràng, những giải pháp cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án này.

3. Bộ Công Thương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 43-TB/VPTW ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Trung ương và ý kiến của các Bộ, ngành tại phiên họp này để:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương trước ngày 25 tháng 7 năm 2017.

b) Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, gửi các Bộ, ngành có ý kiến tham gia đ tng hợp, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định; trong đó lưu ý:

- Quán triệt các mục tiêu, quan điểm, thời hạn đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Thông báo 43-TB/VPTW ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Trung ương.

- Phân công, làm rõ trách nhiệm của từng Bộ, cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch.

4. Kiểm toán nhà nước, Bộ Công An, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành việc kiểm toán, điều tra, thanh tra tại 12 dự án, doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra để xử lý theo quy định.

5. Các Tập đoàn: Hóa chất Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty thép Việt Nam củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo của các đơn vị mình; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu trong việc xử lý các dự án, doanh nghiệp thuộc đơn vị mình.

6. Các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời vướng mắc, kiến nghị của các dự án, doanh nghiệp, báo cáo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Bộ Công Thương) để tng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban k
inh tế Trung ương;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ: Công Thương, Tà
i chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn H
óa chất Việt Nam;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, CN, PL,
ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S.s

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 305/TB-VPCP ngày 17/07/2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về xử lý tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


960

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26