Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 287/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 287/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 287/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Ngày 22 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thăm Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và làm việc với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè báo cáo, ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Qua 52 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã có những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho đất nước; cơ sở kỹ thuật hạ tầng của Tổng công ty ngày càng được mở rộng; đội ngũ cán bộ công nhân viên ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ. Trong những năm tới, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam vẫn là doanh nghiệp chủ đạo trong kinh doanh xăng dầu, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bình ổn xăng dầu cho nền kinh tế. Để thực hiện được nhiệm vụ này, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu, xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển với bước đi và giải pháp cụ thể; đồng thời phải xây dựng cho được văn hóa riêng của Tổng công ty, làm cơ sở cho sự phát triển lâu dài, bền vững.

II. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM:

1. Giao Bộ Công Thương:

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch năng lượng quốc gia; Quy hoạch dự trữ dầu mỏ và xăng dầu quốc gia và đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thực hiện các Quy hoạch này.

- Nghiên cứu, soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc xây dựng Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên phạm vi cả nước, làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp khi chuyển các mặt hàng xăng dầu sang kinh doanh theo cơ chế thị trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008.

- Nắm lại quy hoạch, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các kho-cảng, các cửa hàng xăng dầu của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, làm việc với các địa phương liên quan để xem xét, giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ sở hoạt động.

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trong quý IV năm 2008 dự thảo Nghị định về kinh doanh khí đốt hóa lỏng để bảo đảm căn cứ pháp lý cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

2. Giao Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về "bảo hiểm rủi ro giá dầu" và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ về "bảo hiểm rủi ro giá dầu" nhằm bình ổn giá dầu trong nước.

- Hướng dẫn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trong việc xác định lại giá trị tài sản, bảo đảm sát với giá trị thực và phản ánh đúng chi phí trong kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét khả năng tăng khối lượng xăng dầu dự trữ quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 891/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Rà soát lại thủ tục đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu các đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và xem xét khả năng đưa vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

4. Về cung ứng nhiên liệu hàng không tại sân bay: Đồng ý về nguyên tắc. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục cần thiết để Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sớm thực hiện nhiệm vụ này.

5. Về việc hỗ trợ pháp lý về thủ tục đăng kiểm đối với các tàu vận tải xăng dầu nhiều tuổi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Về Tổ hợp hóa dầu Vân Phong: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sớm hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư Dự án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ. Lưu ý cần yêu cầu đối tác nước ngoài cam kết về thu xếp vốn và bảo đảm cung cấp dầu thô lâu dài cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, GTVT, TC;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Xăng dầu VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 287/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234