Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 279/TB-BNN-ĐMDN ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về thẩm định giao kế hoạch cho Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 279/TB-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Hoàn
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2013

Ngày 03/01/2013 tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã chủ trì cuộc họp về việc thẩm định giao kế hoạch cho các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013. Dự cuộc họp có đại diện: Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gồm: Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp (Ban ĐM&QLDNNN), Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Tổng cục Thủy lợi, đại diện các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013.

Sau khi nghe đại diện các công ty báo cáo thực hiện kế hoạch làm nhiệm vụ công ích năm 2012 và kế hoạch năm 2013; ý kiến thẩm định của đại diện Ban ĐM&QLDNNN; ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã kết luận như sau:

1. Giao Ban ĐM&QLDNNN:

- Khẩn trương xem xét, tổng hợp tham mưu Bộ phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà trước 15/1/2013 theo hồ sơ đã được chấp thuận tại cuộc họp này;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa và Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định dưới đây và tổng hợp trình Bộ phê duyệt trong tháng 2/2013;

- Rà soát xem xét đề xuất phương án giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông về Bộ quản lý trong đó có cảng cá Cát Lở phục vụ dịch vụ công ích thuộc Công ty trước tháng 4/2013;

2. Giao Vụ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Ban ĐM&QLDNNN, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính để được chuyển nguồn kinh phí chống hạn năm 2011 còn 9,9 tỷ đồng chưa được quyết toán sang năm 2013, tiếp tục giải quyết trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trước tháng 3/2013;

- Tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức cuộc họp liên Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính) để giải quyết về xử lý khoản lỗ 4,3 tỷ đồng tồn tại từ năm 2007 đến nay chưa được giải quyết trước tháng 3/2013.

3. Giao Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật để trình Bộ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trước tháng 6/2013.

4. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải hoàn thiện lại Hồ sơ theo sát các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đã được Bộ phê duyệt; báo cáo chi tiết, đầy đủ các khoản thu; Điều chỉnh và làm rõ danh mục chi tiền lương (chi theo biên chế và chế độ hiện hành) tăng cho chi phí sửa chữa thường xuyên.

5. Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa hoàn thiện lại Hồ sơ kế hoạch thực hiện công ích năm 2013 bám sát các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đã được Bộ phê duyệt; báo cáo làm rõ chi tiết cách tính các chỉ tiêu tổng; khẩn trương hoàn thiện định biên biên chế lao động của bộ phận công ty tại Phước Hòa, gửi Ban ĐM&QL DNNN để trình Bộ duyệt phê duyệt.

6. Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông tính toán cụ thể, trình Hồ sơ kế hoạch thực hiện công ích năm 2013 phù hợp đảm bảo thực hiện 8 nội dung quan trọng gồm: Sửa chữa tàu; Dịch vụ cho dân vào tránh trú bão; Y tế trên đảo; Dịch vụ văn hóa trên đảo; Hoạt động dịch vụ thu mua hải sản trên đảo; Cung ứng nhiên liệu; cung cấp nước ngọt; Cung cấp lương thực thực phẩm. Phối hợp với Bộ Quốc Phòng lập dự toán đảm bảo việc huy động tham gia bảo vệ an ninh Quốc phòng theo yêu cầu.

Ban DM&QL DNNN xin thông báo để các đơn vị căn cứ, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- BTC (Vụ Ngân sách, Cục TCDN);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Lê Thị Hoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 279/TB-BNN-ĐMDN ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về thẩm định giao kế hoạch cho Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.212
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238