Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 275/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 275/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN

Ngày 8 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp về kế hoạch công tác 2013 của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Kế hoạch và toàn thể Lãnh đạo, chuyên viên Ban Đổi mới và Quản lý DNNN.

Sau khi nghe Ban Đổi mới và Quản lý DNNN (Ban) báo cáo về tổ chức nhân sự của Ban; kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ Bộ giao năm 2012, kế hoạch năm 2013 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN trong thời gian qua, nhất là năm 2012, đã tham mưu có hiệu quả cho Bộ trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ. Hầu hết các doanh nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới đặc biệt là cổ phần hóa đều hoạt động tốt hơn, có nhiều đóng góp hiệu quả hơn cho ngành và cho nền kinh tế. Tuy nhiên công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, khối nông lâm trường, doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn lỏng lẻo. Năm 2013 và thời gian tới Ban tiếp tục phát huy làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ về việc thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, góp phần tổ chức lại sản xuất và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

2. Năm 2013 phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa những doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Rà soát, tham mưu để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp khác có đủ điều kiện, thực hiện thoái vốn đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt, rà soát chuyển quyền quản lý phần vốn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

3. Ban chủ trì chuẩn bị để tổ chức Hội nghị doanh nghiệp nhà nước trong tháng 2/2013 để triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4. Ban chủ trì hướng dẫn sắp xếp đổi mới Nông lâm trường sau khi có kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, nghiên cứu tổng kết thực hiện các chính sách liên quan hiện hành đề xuất để Bộ đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp.

5. Ban chủ trì nghiên cứu xây dựng Đề án khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia đề xuất chỉnh sửa Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

6. Bộ khẳng định Ban Đổi mới và Quản lý DNNN có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp, tham mưu cho Bộ triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nông nghiệp tương đương với 1 vụ, hoạt động lâu dài. Vậy, Ban cần phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Ban; làm rõ sự phân công và mối quan hệ giữa Ban và các Cục, Vụ trong Bộ; đề xuất cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban phù hợp.

Vụ Tổ chức cán bộ xem xét về việc chuyển giao cho Ban Đổi mới và Quản lý DNNN chức năng quản lý, theo dõi các doanh nghiệp FDI trong ngành Nông nghiệp và các Hội, Hiệp hội của các doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ xem xét ký bổ sung 01 hợp đồng lao động (theo Quyết định 68) chuyển cho Ban sử dụng để phục vụ công tác văn thư.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: TCCB, Pháp chế, Tài chính, Kế hoạch;
- Lưu VT, ĐMDN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 275/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123