Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 222/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 222/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 222/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ngày 17 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đã được tiến hành trong nhiều năm, đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Thực hiện Kế hoạch thanh tra, Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra lĩnh vực CPH doanh nghiệp, đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót và kiến nghị việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hạn chế tối đa thất thoát tài sản của Nhà nước trong CPH doanh nghiệp Nhà nước.

Vinaconex là Tổng công ty đầu tiên thực hiện thí điểm CPH toàn Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là vấn đề mới, còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Quá trình thực hiện CPH, Bộ Xây dựng, Tổng công ty có nhiều cố gắng và đạt kết quả đáng khích lệ; tuy nhiên còn một số thiếu sót, sai phạm cần phải chấn chỉnh, khắc phục.

2. Giao Bộ Tài chính có quyết định thu hồi ngay trong tháng 8 năm 2009 các khoản sau:

- 810.765.319.080 đồng, thặng dư bán cổ phần lần đầu.

- 6.756.441.103 đồng, vốn Nhà nước còn tại doanh nghiệp.

- 73.433.812.185 đồng, vốn Nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chuyển thành Tổng công ty cổ phần.

- 3.908.686.811 đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chưa nộp.

- 3.388.440.000 đồng, giá trị quyền sử dụng của 513,4m2 đất tại số 53 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ (trong quý III năm 2009) đối với các khoản:

- Tiền lãi do sử dụng các khoản tiền chưa nộp.

- Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích do Vinaconex xây dựng vi phạm quy hoạch.

- Giá trị quyền phát triển dự án Khu đô thị Bắc An Khánh.

- Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính và giá trị tài sản tầng 1 các chung cư cao tầng khi xác định giá trị doanh nghiệp để CPH.

- Khoản tiền Vinaconex thu từ việc chuyển nhượng diện tích 12.996 m2 tầng 1 các tòa nhà chung cư cao tầng, nhà văn phòng, nhà cửa hàng.

- Khoản tiền được xác định là tài sản không cần dùng của Vinaconex và loại khỏi giá trị doanh nghiệp khi CPH.

- Khoản tiền do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Vinaconex không thu của các cổ đông khác khi được Tổng công ty bù đắp các khoản lỗ và khoản tiền (tương ứng 49% vốn điều lệ) do các cổ đông là thể nhân và pháp nhân khác chưa nộp khi tăng vốn điều lệ.

- Tiền thuê 588.267,7 m2 đất được giao nhưng đến thời điểm hiện nay chưa hoàn tất các thủ tục để chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 rà soát lại danh sách các nhà đầu tư chiến lược, trường hợp nào không đủ điều kiện thì có quyết định hủy bỏ; đồng thời, chỉ đạo Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex JSC) yêu cầu nộp lại khoản giá trị ưu đãi tương ứng; đơn vị nào không nộp thì chuyển hồ sơ đến các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

5. Giao Thanh tra Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Công an;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- TCty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTN, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 222/TB-VPCP ngày 29/07/2009 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91