Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 203/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vĐề án tái cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Bộ Tài chính chuẩn bị Đề án khá công phu, cơ bản đầy đủ những nội dung cần thiết. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về những nội dung sau:

a) Về mục tiêu:

- Bổ sung mục tiêu chống thất thoát, bảo đảm lợi ích của Nhà nước trong quá trình sắp xếp; sớm tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương.

- Bổ sung các chỉ tiêu có tính định lượng, số lượng cụ thể doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, tổng số vốn cần thoái đến 2020, số lượng doanh nghiệp, dự án yếu kém cần xử lý.

- Việc xử lý doanh nghiệp thua lỗ theo nguyên tắc thị trường; thực hiện nhiều phương thức thoái vốn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không thất thoát, chống lợi ích cục bộ; đẩy nhanh thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp.

b) Về nhiệm vụ:

- Về tái cơ cấu doanh nghiệp, cần nhấn mạnh tái cơ cấu về tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, quản trị chiến lược (chuỗi dịch vụ sản phẩm).

- Thành lập cơ quan chuyên trách để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

c) Đ cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các Bộ quản lý nhiều doanh nghiệp trong việc quyết tâm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công khai, minh bạch trong cphần hóa, thoái vốn nhà nước, thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; bán đấu giá đất theo đúng quy định của pháp luật; đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp, giá trị thương hiệu.

Từng đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch cổ phn hóa, thoái vốn nhà nước cụ thể; trước ngày 10 tháng 5 năm 2017 trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, phê duyệt.

d) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Bộ, ngành nào thực hiện chậm, thực hiện không tốt.

Bộ Tài chính khn trương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trước ngày 29 tháng 4 năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đBộ Tài chính và các Cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 203/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251