Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nổ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 183/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ “CÙNG NỖ LỰC, VƯỢT THÁCH THỨC, ĐÓN THỜI CƠ, PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ”

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc và các Phó Thtướng đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phvới doanh nghiệp, chủ đề “Cùng nlực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo hình thức trực tuyến gia Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại đầu cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế, trực tuyến tại 97 điểm cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có các Thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Các vấn đề xã hội, Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, y ban Giám sát tài chính quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nViệt Nam, Ban chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế và gần 6000 đại biểu đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiêu biểu; khoảng 800.000 doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cnước trên toàn quốc theo dõi Hội nghị trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các ý kiến phát biểu của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế - xã hội nước ta, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt phòng chống dịch. Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, bước đầu ngăn chặn thành công không để lây nhiễm mới trong cộng đồng và được cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao; đồng thời xác lập một “trạng thái bình thường mới”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế

Covid 19 là một đại dịch, nhưng cũng là cơ hội cho Việt Nam trong phát triển kinh tế. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cnước tiếp tục đồng hành cùng Chính ph nlực, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra, chủ động đổi mới sáng tạo, đón thời cơ, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, lập thành tích, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận ca Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan liên quan tại Hội nghị theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là cấp cơ sở.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tham luận của đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị và thông qua kênh trực tuyến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Sớm kết thúc rà soát, sửa đi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gcác nút thắt, đim nghẽn, thúc đy ci cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chun bị các điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đất nước.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành Chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết nêu trên sau khi được ban hành, trong đó có các gii pháp cụ th, thiết thực về chính sách tiền tệ, tài khóa htrợ cho sn xuất kinh doanh, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cắt gim thủ tục hành chính, cải cách thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, tăng cường hậu kim, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các cơ hội phục hồi nền kinh tế sau dịch; đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp và người lao động yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động lớn của dịch; xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh, đúng thẩm quyền, không đùn đy trách nhiệm làm chậm, mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.

- Yêu cầu các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tạo ra một môi trường hết sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển, loại b nhng cán bộ nhũng nhiu tiếp cận gây khó dvới doanh nghiệp.

- Bộ Tài chính chtrì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục rà soát, đề xuất gia hạn, min, gim một số các loại phí, lệ phí nhằm tháo gkhó khăn cho các doanh nghiệp. Trường hợp vượt thm quyền báo cáo Chính ph, Thủ tướng Chính phxem xét, quyết định.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chđạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết gim chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục gim lãi suất các khon vay hiện hu và các khon cho vay mới, htrợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

- Bộ Công Thương có các giải pháp bo đm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, khắc phục sự gián đoạn nguồn cung, củng cố thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khu, đy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng đang tạm dừng xuất khu; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kthuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kthuật là người nước ngoài đthay thế cho những người không được nhập cnh trở lại Việt Nam; xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để htrợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cnh của “trạng thái bình thường mới”, sn sàng đón nhận dòng vốn và cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp FDI chuyn dịch tới Việt Nam.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp bo đm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, p phần tạo môi trường an ninh n định đnhà đầu tư, doanh nghiệp sn xuất kinh doanh; ch trì, phi hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam được nhập cảnh vào Việt Nam, bo đm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội, tạo giá trị mới, quan tâm đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường, tạo đà phát triển bền vững, bứt phá.

5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào phương thức hợp tác công tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ trước ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Văn phòng Chính ph thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ
, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Ban Tu
n giáo Trung ương;
-
Ban Kinh tế Trung ương;
- Các
y ban ca Quc hi:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân ti cao;
- Mặt trận T quc Việt Nam;
- Kim toán Nhà nước;
- y ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- H
ội Liên hip Thanh niên VN;
- Hội Nông dân VN;
- Hội Liên hiệp Phụ n VN;
- Li
ên minh Hp tác xã Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghip Việt Nam;
- Hội
đồng Quc gia v PT và NC năng lực cạnh tranh;
- T
tư vn kinh tế ca Thtướng Chính phủ;
- Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các Ngân hàng: AgriBank, VietinBank, BIDV, VietcomBank;
- Các Tập đoàn
, Tng công ty Nhà nước;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng;
- Ban Ch
ỉ đạo Đổi mới và Phát trin doanh nghiệp;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trlý TTg, các Vụ, Cục trực thuộc, Cng Thông tin đin t Chính ph;
- Lưu: VT, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THE GOVERNMENT'S OFFICE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 183/TB-VPCP

Hanoi, May 15, 2020

 

NOTICE

CONCLUSION OF THE PRIME MINISTER NGUYEN XUAN PHUC AT THE CONFERENCE BETWEEN THE PRIME MINISTER AND ENTERPRISES WITH THE THEME "STRIVE TOGETHER, CONQUER CHALLENGES, SEIZE OPPORTUNITIES, REVIVE ECONOMY"

On May 9, 2020, at the International Convention Center, the Prime Minister, Nguyen Xuan Phuc, and Deputy Prime Ministers, chaired a conference between the Prime Minister and enterprises, with the theme "Strive together, conquer challenges, seize opportunities, revive economy” via online channel between the Government, the Prime Minister, and Ministries, agencies, local governments, and business community, for the first time being broadcast live on VTV1 of Vietnam Television. Attending the Conference at the International Convention Center as the main location of live broadcast and joining from premises of Ministries, agencies, local governments as 97 secondary locations of live broadcast were Government’s members, the Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy; the Head of Governmental agencies; the Secretary of provincial Party Committees, the President of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities; the Heads of  Vietnamese Fatherland Front, the Supreme People’s Court, Central Propaganda Department of the Communist Party, Central Economic Department of the Communist Party, Committees of Finance - Budget, Economics, Social Issues , Legislation of the National Assembly, Office of the Party Central Committee, Office of the National Assembly, Office of the President, National Financial Supervisory Commission, Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Union of Cooperatives, Vietnam Youth Union, Vietnam Farmers’ Union, Vietnam Women's Union, Steering Committee for Enterprise Innovation and Development, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, international organizations and nearly 6,000 delegates from business associations, industry associations and typical enterprises; about 800,000 enterprises, 5 million household businesses and the people nationwide watched the Conference live on Vietnam Television.

After hearing reports and presentations of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Public Security, and the Supreme People’s Procuracy, the Government’s Office, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and the speeches of typical international organizations and enterprises at the Conference, the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc concluded as follows:

1. The Covid-19 pandemic has hit hard many aspects of our country's socio-economic life, the political system, the business community and the people of the whole country, with singleness of mind, have joined efforts and cooperated closely to prevent the pandemic.  So far, Vietnam has effectively controlled the pandemic, initially prevented new community infection and has been highly appreciated by the international community, businesses and the people; further has established a “new normal state”, and has determined to implement the “dual goals” to both prevent the pandemic and resolve difficulties to boost the business and revive the economy.

Covid-19 is not only a pandemic, but also an opportunity for Vietnam in economic development. The Prime Minister calls on the business community and the people nationwide, together with the Government, to further strive and conquer difficulties and challenges caused by the pandemic, take initiative in making fundamental changes, innovation, seize opportunities and revive and develop the economy and society in Vietnam, make achievements and fulfill the highest goals and tasks of socio-economic development in 2020 set out by the Conclusion of Central Party and Resolutions of the National Assembly and the Government.

2. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall urgently consider and address proposals of the business community and relevant agencies at the Conference within the competence and assigned functions and tasks with a drastic spirit in order to resolve difficulties, explore all possible solutions to foster the business; focus on immediately performing tasks and solutions under competence; promptly report to superior bodies on issues beyond their authority to free resources for business and promote investment; thoroughly dismiss officials and public employees who cause difficulties and harassment to the people and enterprises, and eliminate the stagnation and irresponsibility in a number of ministries, agencies and local governments recently, especially at the grassroots level.

3. The Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with the Government’s Office and concerned agencies in studying and acquiring all comments, recommendations and opinions of delegates and enterprises attending the Conference and via online channel, finalizing the draft Government’s Resolution on tasks and solutions to continue to remove difficulties for business, promote disbursement of public investment capital and ensure the social safety and order in the context of the Covid-19 pandemic, and then submitting the final draft to the Prime Minister for consideration; in which please note the following:

- Early finish reviewing and amending legislative documents to remove overlapping and bottlenecks, promote reform, innovation, and improvement of the business investment environment, and make necessary preparations for attracting investment resources for national development.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 183/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nổ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130