Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 167/TB-BTC công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 167/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/TB-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2008

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các công ty thẩm định giá, công ty có chức năng thẩm định giá,

Bộ Tài chính thông báo danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2008 kể từ ngày ban hành Thông báo này (danh sách kèm theo).

Thông báo này bãi bỏ:

1. Thông báo số 263/TB-BTC ngày 7/8/2006 của Bộ Tài chính (Đợt 1)

2. Thông báo số 55/TB-BTC ngày 11/1/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 2)

3. Thông báo số 116/TB-BTC ngày 14/2/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 3); Thông báo số 178/TB-BTC ngày 8/3/2007 của Bộ Tài chính (bổ sung Đợt 3)

4. Thông báo số 234/TB-BTC ngày 7/6/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 4)

5. Thông báo số 269/TB-BTC ngày 1/8/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 5)

6. Thông báo số 284/TB-BTC ngày 22/8/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 6)

7. Thông báo số 305/TB-BTC ngày 10/10/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 7)

8. Thông báo số 324/TB-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 8) và Thông báo số 341/TB-BTC ngày 13/11/2007 của Bộ Tài chính (bổ sung Đợt 8)

9. Thông báo số 357/TB-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính (Đợt 9)

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên bảo đảm đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1, điểm 2.3 khoản 2 Mục IV Phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính nêu trên. Các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định về điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá quy định tại Điều 17, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ chức, doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Tiến Thỏa

 

DANH SÁCH

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2008
 (Kèm theo Thông báo số 167/ TB-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính)

1. Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam; Địa chỉ Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; gồm có 21 thẩm định viên:

1. Vũ An Khang – Tổng Giám đốc – Số thẻ 06151 cấp ngày 5/7/2006;

2. Lương Thị Tâm – Phó Tổng Giám đốc - Số thẻ 06079Đ1, cấp ngày 14/4/2006;

3. Nguyễn Xuân Hoài – Phó Tổng Giám đốc - Số thẻ 06071Đ1, cấp ngày 14/4/2006;

4. Trần Thị Thanh Vinh – Phó Tổng Giám đốc - Số thẻ 06086Đ1, cấp ngày 14/4/2006;

5. Vũ Thị Thắm – Trưởng phòng - Số thẻ 06080Đ1, cấp ngày 14/4/2006;

6. Nguyễn Mạnh Lân – Phó trưởng phòng- Số thẻ II05047, cấp ngày 04/4/2006;

7. Vũ Cường – Trưởng phòng - Số thẻ II05035, cấp ngày 04/4/2006;

8. Phùng Quang Hưng – Trưởng phòng – Số thẻ IV06185, cấp ngày 31/8/2006;

9. Nghiêm Thị Bích Thuận – Thẩm định viên - Số thẻ III06132, cấp ngày 30/5/2006;

10. Nguyễn Thị Hoàng Hà – Thẩm định viên - Số thẻ I05008, cấp ngày 21/9/2005;

11. Nguyễn Tiến Dũng – Thẩm định viên - Số thẻ III06090, cấp ngày 30/5/2006;

12. Khúc Mạnh Hùng – Thẩm định viên - Số thẻ III06103, cấp ngày 30/5/2006;

13. Phạm Hoàng Linh – Thẩm định viên - Số thẻ III06110, cấp ngày 30/5/2006;

14. Nguyễn Thế Phúc – Thẩm định viên - Số thẻ III06119, cấp ngày 30/5/2006;

15. Nguyễn Thị Minh Phương – Thẩm định viên - Số thẻ III06121 cấp ngày 30/5/2006;

16. Phạm Duy Thắng – Thẩm định viên - Số thẻ III06127, cấp ngày 30/5/2006;

17. Nguyễn Thị Tuyết – Thẩm định viên - Số thẻ III06139, cấp ngày 30/5/2006;

18. Trần Thị Châu Giang – Thẩm định viên - Số thẻ IV06175, cấp ngày 31/8/2006;

19. Nguyễn Thu Hằng – Thẩm định viên - Số thẻ IV06178, cấp ngày 31/8/2006;

20. Đặng Trọng Nghĩa – Thẩm định viên - Số thẻ IV06201, cấp ngày 31/8/2006;

21. Nguyễn Đăng Quang – Trưởng Phòng - Số thẻ IV06205, cấp ngày 31/8/2006.

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Thành phố Hải phòng; Địa chỉ 25 đường Nguyên Hồng, Thành phố Hải Phòng; gồm có 2 thẩm định viên:

1. Đỗ Đình Quỳnh – Giám đốc - Số thẻ II05054, cấp ngày 04/4/2006.

2. Trần Hữu Thi – Thẩm định viên – Số thẻ 06154, cấp ngày 05/7/2006.

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ 49 Pastuer, Lầu 7, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 thẩm định viên:

1. Lâm Trường An – Giám đốc - Số thẻ I05001, cấp ngày 21/9/2005;

2. Lương Văn Thành – Thẩm định viên – Số thẻ IV06209, cấp ngày 31/8/2006.

4. Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam; Địa chỉ 359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 12 thẩm định viên:

1. Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc - Số thẻ 06082Đ1 cấp ngày 14/4/2006

2. Phạm Huỳnh Nhung – Phó Tổng Giám đốc - Số thẻ 06075Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

3. Trương Văn Ri - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ 06077Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

4. Lê Quang Nguyên - Trưởng phòng - Số thẻ 06074Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

5. Phan Trần Diệp Đoan - Trưởng phòng - Số thẻ 06070Đ1 cấp ngày 14/4/2006

6. Bùi Phương Bảo - Phó Trưởng phòng - Số thẻ 06066Đ1 ngày 14/4/2006.

7. Trịnh Hồng Thịnh - Trưởng phòng - Số thẻ IV06210 cấp ngày 31/8/2006.

8. Đào Quang Dương - Trưởng phòng - Số thẻ IV06174 cấp ngày 31/8/2006.

9. Đào Vũ Thắng - Thẩm định viên - Số thẻ IV06208 cấp ngày 31/8/2006.

10. Võ Bửu Viết Cường - Thẩm định viên - Số thẻ IV06167 cấp ngày 31/8/2006.

11. Nguyễn Hùng Cường – Thẩm định viên - Số thẻ 06067Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

12. Lê Minh Toán – Thẩm định viên - Số thẻ II05060 cấp ngày 4/4/2006.

5. Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ Tài sản, Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam; Địa chỉ Phòng 516 CT5 Khu Đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Đỗ Thị Thanh Nga - Tổng Giám đốc – Số thẻ IV06198 cấp ngày 31/8/2006

2. Đặng Văn Sơn - Thẩm định viên - Số thẻ IV06206 cấp ngày 31/8/2006

3. Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Thẩm định viên – Số thẻ I05002 cấp ngày 21/9/2005

6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn; Địa chỉ 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 8 thẩm định viên:

1. Phan Trọng Nam - Thẩm định viên - Số thẻ II05049 cấp ngày 04/4/2006.

2. Lê Hữu Phúc – Thẩm định viên – Số thẻ II05053 cấp ngày 04/4/2006.

3. Nguyễn Anh Tuấn - Thẩm định viên - Số thẻ II05062 cấp ngày 04/4/2006

4. Phạm Đức Minh - Trưởng phòng – Số thẻ III06112 cấp ngày 30/5/2006.

5. Phan Như Phong - Thẩm định viên – Số thẻ III06120 cấp ngày 30/5/2006.

6. Bùi Ngọc Hải - Thẩm định viên – Số thẻ III06097 cấp ngày 30/5/2006.

7. Hoàng Lê Tuấn - Thẩm định viên – Số thẻ III06136 cấp ngày 30/5/2006.

8. Hoàng Minh Hùng - Thẩm định viên - Số thẻ III06104 cấp ngày 30/5/2006

7. Công ty Cổ phần Tư vấn, dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC; Địa chỉ Số 4 Ngõ 1, Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; gồm có 5 thẩm định viên:

1. Đinh Quang Vũ – Giám đốc – Số thẻ 06161 cấp ngày 5/7/2006.

2. Trần Ngọc Linh – Thẩm định viên – Số thẻ III 06109 cấp ngày 30/5/2006.

3. Trần Thị Lan Phương – Thẩm định viên – Số thẻ III 06122 cấp ngày 30/5/2006.

4. Đỗ Xuân Nam – Thẩm định viên - Số thẻ IV06196 cấp ngày 31/8/2006

5. Nguyễn Trọng Lĩnh – Thẩm định viên - Số thẻ IV06189 cấp ngày 31/8/2006

8. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn, dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Thành phố Huế; Địa chỉ số 01 Nguyễn Văn Huyên, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế; gồm có 2 thẩm định viên:

1. Vũ Minh Hải – Giám đốc – Số thẻ I 05013 cấp ngày 21/9/2005.

2. Trần Thị Thu Thủy - Thẩm định viên - Số thẻ IV06213 cấp ngày 31/8/2006.

9. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng; Địa chỉ số 22 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Duy Thành – Phó Giám đốc – Số thẻ 06152 cấp ngày 5/7/2006.

2. Trần Việt Anh – Thẩm định viên – Số thẻ IV06163, cấp ngày 31/8/2006.

3. Nguyễn Thị Hiền - Thẩm định viên – Số thẻ II05041 cấp ngày 4/4/2006.

10. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai; Địa chỉ số 42.CM tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; gồm có 4 thẩm định viên:

1. Hồ Ngọc Tuấn- Giám đốc – Số thẻ 06085Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

2. Nguyễn Công Tiến – Phó Giám đốc – Số thẻ I05025 cấp ngày 21/9/2005.

3. Hồ Hữu Châu – Thẩm định viên – Số thẻ I05005 cấp ngày 21/9/2005.

4. Đinh Thị Trúc Ngân – Thẩm định viên – Số thẻ IV06200, cấp ngày 31/8/2006.

11. Công ty cổ phần Thẩm định giá Đông Á; Địa chỉ Số 78 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Gồm có 3 thẩm định viên:

1. Hoàng Trọng Hùng – Tổng Giám đốc – Số thẻ IV06182 cấp ngày31/8/2006;

2. Phan Hoàng Khiết – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ III06107 cấp ngày 30/5/2006;

3. Nguyễn Bốn - Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ IV06165 cấp ngày31/8/2006.

12. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội; Địa chỉ Số 12 Ngõ 2 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gồm có 4 thẩm định viên:

1. Nguyễn Ngọc Tỉnh - Tổng Giám đốc – Số thẻ III06134 cấp ngày 30/5/2006.

2. Lê Văn Dò – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ III06089 cấp ngày 30/5/2006.

3. Nguyễn Thị Thúy Nga – Thẩm định viên - Số thẻ II05050 cấp ngày 4/4/2006.

4. Trần Ngọc Huân – Trưởng phòng - Số thẻ III06102 cấp ngày 30/5/2006.

13. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC); Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, gồm có 4 thẩm định viên:

1. Bùi Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ I05026 cấp ngày 21/9/2005;

2. Hoàng San – Trưởng phòng - Số thẻ I05023 cấp ngày 21/9/2005;

3. Vũ Quý Cường – Trưởng phòng – Số thẻ II05034 cấp ngày 04/4/2006;

4. Phạm Xuân Thái – Phó Trưởng Phòng – Số thẻ II05058 cấp ngày 04/4/2006.

14. Công ty Cổ phần Giám định Ngân Hà; Địa chỉ số 62 B Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc – Số thẻ II05032, cấp ngày 04/04/2006.

2. Nghiêm Quang Hiền – Thẩm định viên – Số thẻ 06125, cấp ngày 29/12/2006;

3. Vũ Văn Mợi – Thẩm định viên - Số thẻ 06216, cấp ngày 29/12/2006;

15. Công ty Grant Thornton (Việt Nam) Ltd; Địa chỉ số 39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Giám đốc - Số thẻ I05009 cấp ngày 21/9/2005.

2. Trịnh Kim Dung - Thẩm định viên - Số thẻ I05006 cấp ngày 21/9/2005.

3. Nguyễn Thị Thủy- Thẩm định viên - Số thẻ III06130 cấp ngày 21/9/2005.

16. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE); Địa chỉ Tầng 11 tòa nhà Sông Đà - 165 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; gồm 3 thẩm định viên:

1. Trần Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ III06137 cấp ngày 30/5/2006

2. Ngô Bá Duy – Phó trưởng phòng - Số thẻ III06094 cấp ngày 30/5/2006

3. Bùi Trần Việt – Thẩm định viên – Số thẻ III06140 cấp ngày 30/5/2006

17. Công ty TNHH Thế giới Trí tuệ; Địa chỉ Số 23 Ngõ 2 Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1.Trần Ngọc Sơn – Giám đốc – Số thẻ II05056 cấp ngày 04/4/2006.

2. Nguyễn Thanh Diệu – Thẩm định viên – Số thẻ II05036 cấp ngày 04/4/2006

3. Nguyễn Thị Thu Huyền – Thẩm định viên – Số thẻ I05016 cấp ngày 21/9/2005

18. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Địa chỉ số 46 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Hồ Đắc Hiếu - Giám đốc - Số thẻ III06099 cấp ngày 30/5/2006. 

2. Kim Ngọc Đạt - Phó Chủ tịch HĐQT – Số thẻ 06068Đ1 cấp ngày 4/4/2006.

3. Lê Văn Đức - Thẩm định viên - Số thẻ IV06169 cấp ngày 31/8/2006.

19. Công ty Cổ phần thẩm định giá Chuẩn Việt; Địa chỉ số 163 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Thanh Sang – Tổng Giám đốc – Số thẻ I05027 cấp ngày 21/9/2005.

2. Trần Khánh Lâm – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ I05017 cấp ngày 21/9/2005.

3. Đào Trọng Đức – Thẩm định viên – Số thẻ IV06168 cấp ngày 31/8/2006.

20. Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Địa chỉ số 160 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, gồm có 3 thẩm định viên

1. Nguyễn Minh Hải – Giám đốc - Số thẻ I05012 cấp ngày 21/9/2005.

2. Ngô Đạt Vinh – Phó Giám đốc - Số thẻ II05064 cấp ngày 04/4/2006.

3. Nguyễn Văn Bản – Thẩm định viên - Số thẻ II05029 cấp ngày 4/4/2006.

21. Công ty TNHH Giám định – Thẩm định Kim An; Địa chỉ: 1286 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Văn Hợi – Giám đốc – Số thẻ III06100 cấp ngày 30/5/2006.

2. Nguyễn Thị Hoa - Thẩm định viên – Số thẻ II05042 cấp ngày 4/4/2006.

3. Nguyễn Đức Quỳnh - Thẩm định viên – Số thẻ II05055 cấp ngày 4/4/2006.

22. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Công nghệ Gia lộc; Địa chỉ Số 9 ngõ 43 Phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Bùi Quang Hòa - Giám đốc - Số thẻ II05043, cấp ngày 04/4/2006.

2. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng - Số thẻ IV06204, cấp ngày 31/8/2006.

3. Ngô Sơn Bắc – Thẩm định viên – Số thẻ IV06164, cấp ngày 31/8/2006.

23. Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân; Địa chỉ số 373 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 3 thẩm định viên:

1. Trương Thái Sơn – Giám đốc – Số thẻ III06124 cấp ngày 30/5/2006.

2. Trần Nam Hà – Phó Giám đốc – Số thẻ IV06176 cấp ngày 31/8/2006.

3. Nguyễn Văn Tuyên – Thẩm định viên – Số thẻ II05063 cấp ngày 4/4/2006

24. Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá Sài Gòn nhà đất; Địa chỉ số 10 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Lê Quang Hàng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Số thẻ I05010 cấp ngày 21/9/2005.

2. Nguyễn Văn Anh – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ II05028 cấp ngày 4/4/2006.

3. Lê Văn Trọng – Phó Tổng Giám đốc – Số thẻ II 05061 cấp ngày 4/4/2006.

25. Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế; Địa chỉ 85 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Lê Thanh Hải – Tổng Giám đốc – Số thẻ II05040, cấp ngày 04/4/2006.

2. Trịnh Hoàng Liên – Thẩm định viên - Số thẻ IV06188, cấp ngày 31/8/2006.

3. Trương Minh Đức – Thẩm định viên - Số thẻ III0692, cấp ngày 30/5/2006.

26. Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ; Địa chỉ số 5/8B, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; gồm có 5 thẩm định viên:

1. Lê Thanh Thy – Tổng Giám đốc – Số thẻ III06133, cấp ngày 30/5/2006.

2. Tô Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Số thẻ 06081Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

3. Nguyễn Phạm Huy Hoàng – Thẩm định viên – Số thẻ 06072 Đ1, cấp ngày 14/4/2006.

4. Ngô Thị Thủy Liên - Thẩm định viên - Số thẻ IV06187, cấp ngày 31/8/2006.

5. Đặng Xuân Long – Thẩm định viên - Số thẻ IV06191, cấp ngày 31/8/2006.

27. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ tại Thanh Hóa; Địa chỉ số 20 Phan Chu Trinh, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; gồm có 2 thẩm định viên:

1. Trịnh Ngọc Anh – Giám đốc – Số thẻ III06088, cấp ngày 30/5/2006.

2. Phạm Văn Thanh – Thẩm định viên – Số thẻ III06128 cấp ngày 30/5/2006;

28. Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung; Địa chỉ 644 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Lê Minh Sơn - Tổng Giám đốc - Số thẻ 06078 Đ1 cấp ngày 14/6/2006.

2. Trần Văn Dũng - Trưởng phòng - Số thẻ IV06173 cấp ngày 31/8/2006.

3. Trần Thu Hương - Thẩm định viên - Số thẻ III06105 cấp ngày 30/5/2006.

29. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức; Địa chỉ: 91A7/31 Phạm Văn hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Vương Hoàng Liêm – Giám đốc – Số thẻ III06108 cấp ngày 30/5/2006.

2. Nguyễn Khánh Tuyền – Thẩm định viên – Số thẻ III06138 cấp ngày 30/5/2006.

3. Nguyễn Thị Bích Thuần – Thẩm định viên – Số thẻ III06131 cấp ngày 30/5/2006.

30. Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol; Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Thị Nhàn – Giám đốc – Số thẻ III06116, cấp ngày 30/5/2006;

2. Trần Danh Lam – Thẩm định viên – Số thẻ IV06186, cấp ngày 31/8/2006;

3. Trần Ngọc Sơn – Thẩm định viên – Số thẻ III06125, cấp ngày 30/5/2006.

31. Chi nhánh công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng; Địa chỉ: 255 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; gồm có 2 thẩm định viên:

1. Nguyễn Quang Minh - Giám đốc - Số thẻ III06113, cấp ngày 30/5/2006;

2. Hoàng Thị Thu Hương - Thẩm định viên - Số thẻ III06095, cấp ngày 30/5/2006.

32. Chi nhánh công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol tại Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 2 thẩm định viên:

1. Bùi Huy Phấn – Giám đốc – Số thẻ II05052, cấp ngày 30/5/2006;

2. Nguyễn Anh Tuấn – Thẩm định viên – Số thẻ III06135, cấp ngày 30/5/2006.

33. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thương Tín; Địa chỉ số 177-179 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Văn Tuyết Ngân – Giám đốc – Số thẻ III06115, cấp ngày 30/5/2006;

2. Hồ Quốc Dũng – Phó Giám đốc – Số thẻ IV06172, cấp ngày 31/8/2006;

3. Nguyễn Hoàng Hưng – Phó Giám đốc – Số thẻ IV06183, cấp ngày 31/8/2006.

34. Công ty Cổ phần Thẩm định giá AVALUE Việt Nam; Địa chỉ Phòng 304 Nhà C3, dự án 302 Vinaconex 3, Phường Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Huy Tiến – Giám đốc – Số thẻ I05059 cấp ngày 21/9/2005;

2. Bùi Phương Đông – Thẩm định viên – Số thẻ I05007 cấp ngày 21/9/2005;

3. Đặng Xuân Minh – Thẩm định viên – Số thẻ I05020 cấp ngày 21/9/2005.

35. Công ty TNHH Kiểm toán Việt; Địa chỉ Phòng 611, Đơn nguyên A, Nhà D5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Thái Hồng – Giám đốc – Số thẻ III06098, cấp ngày 30/5/2006;

2. Nguyễn Hoài Nam – Thẩm định viên - Số thẻ IV06195, cấp ngày 31/8/2006;

3. Nguyễn Bá An – Thẩm định viên - Số thẻ III06087, cấp ngày 30/5/2006.

36. Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt; Địa chỉ số 75 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 3 thẩm định viên:

1. Trương Quang Anh – Giám đốc – Số thẻ I05003, cấp ngày 21/9/2005;

2. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Thẩm định viên – Số thẻ IV06199, cấp ngày 31/8/2006;

3. Nguyễn Thị Kim Phụng- Thẩm định viên – Số thẻ I05022, cấp ngày 21/9/2005.

37. Công ty TNHH một thành viên Thẩm định giá địa ốc Á Châu; Địa chỉ số 249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 5 thẩm định viên:

1. Hoàng Đình Quốc Minh - Tổng Giám đốc - Số thẻ III06114, cấp ngày 30/5/2006;

2. Nguyễn Thu Oanh - Thẩm định viên - Số thẻ III06118, cấp ngày 30/5/2006;

3. Nguyễn Minh Tâm - Thẩm định viên - Số thẻ IV06207, cấp ngày 31/8/2006;

4. Nguyễn Mạnh Hùng - Thẩm định viên – Số thẻ II05044 cấp ngày 04/4/2006.

5. Hoàng Lam - Thẩm định viên - Số thẻ I05018 cấp ngày 21/9/2005.

38. Công ty Cổ phần Giám định -Thẩm định Việt Nam (VIVACO); Địa chỉ Số 66 Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; gồm có 4 thẩm định viên:

1. Hoàng Lộc - Giám đốc - Số thẻ 06073Đ1 Cấp ngày 14/4/2006.

2. Hoàng Kim Đính - Thẩm định viên - Số thẻ 06069Đ1 cấp ngày 14/4/2006.

3. Trần Văn Hoài - Thẩm định viên - Số thẻ III06101 cấp ngày 30/5/2006

4. Nguyễn Thành Long - Thẩm định viên - Số thẻ III06111 cấp ngày 30/5/2006

39. Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành; Địa chỉ Phòng 504, 143 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; gồm có 3 thẩm định viên:

1. Nguyễn Trần Duy – Tổng Giám đốc - Số thẻ III06093 cấp ngày 30/5/2006

2. Phan Kim Hằng – Thẩm định viên - Số thẻ IV06177 cấp ngày 31/8/2006

3. Phan Vân Hà – Thẩm định viên - Số thẻ II05039 cấp ngày 30/5/2006

BỘ TÀI CHÍNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 167/TB-BTC công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá ngày 06/03/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219