Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 157/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 157/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, 2016 CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc. Dự họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc. Sau khi nghe Lãnh đạo TKV báo cáo; ý kiến của các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã chủ động có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của TKV và nhận xét: kết quả sản xuất kinh doanh giảm sút nhiều đáng lo ngại, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư..., đồng thời có những kiến nghị cụ thể đối với TKV về quản lý sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư.

Ngành than có vị trí quan trọng đối với đất nước và tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng TKV và Tổng công ty Đông Bắc phát triển bền vững trong điều kiện thị trường, cạnh tranh sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Trên cơ sở báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đối với TKV của Bộ Tài chính (Công văn số 1426/BTC-TCDN ngày 06 tháng 02 năm 2017), ý kiến của các cơ quan dự họp, yêu cầu TKV tiếp thu, xây dựng Báo cáo tổng thể, đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, dòng tiền, cơ chế quản lý tập đoàn và các công ty con, quản trị; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2016; đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo hoàn thành và gửi Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trước ngày 25 tháng 03 năm 2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát hoạt động của TKV; nghiên cứu, xử lý kịp thời các kiến nghị của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

4. Về hiệp thương giá bán than cho sản xuất điện và phân bón: Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, phân tích kỹ các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất, tiêu thụ than để xác định giá hiệp thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V
ăn thư, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 157/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


577
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37