Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 145/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án nhà máy sản xuất bột giấy & giấy và vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 145/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 145/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY & GIẤY VÀ VÙNG NGUYÊN LIỆU GIẤY TẠI TỈNH KON TUM

Ngày 16 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy & Giấy và xử lý vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Kon Tum. Tham dự có lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.

Sau khi nghe Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai báo cáo, ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Về dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy và Giấy tại tỉnh Kon Tum:

Việc đầu tư vùng nguyên liệu giấy và xây dựng Nhà máy sản xuất Bột giấy và Giấy tại khu vực Tây Nguyên là phù hợp với quy hoạch nêu tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Công nghiệp).

2. Về vùng nguyên liệu giấy Kon Tum:

Việc chuyển nhượng 17.000 ha rừng nguyên liệu giấy do Tổng công ty Giấy Việt Nam đang quản lý, được xem xét trên nguyên tắc:

- Ưu tiên chuyển nhượng diện tích Vùng nguyên liệu giấy nêu trên cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất bột giấy và giấy để phục vụ cho nền kinh tế; xác định giá bán theo đúng giá thị trường với sự thống nhất của Tổng công ty Giấy Việt Nam để có phương án chuyển nhượng có lợi nhất cho Nhà nước.

- Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, so sánh các phương án chào của Công ty cổ phần Giấy Tân Mai và Công ty Innovgreen; Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định năng lực tài chính của Công ty cổ phần Giấy Tân Mai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Tổng công ty Giấy VN;
- Công ty cổ phần Giấy Tân Mai;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, KTTH, ĐP, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Ta (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 145/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án nhà máy sản xuất bột giấy & giấy và vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236