Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 135/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình hình tại Công ty liên doanh trường quốc tế Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 135/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 135/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XỬ LÝ TÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về xử lý tình hình tại Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và ý kiến của các cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội được thành lập với mục tiêu xây dựng và tổ chức một trường phổ thông quốc tế nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục cho con em người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, độ tuổi từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Đây là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, do được thành lập từ năm 1996 khi hệ thống pháp luật liên quan chưa hoàn chỉnh, các cơ quan quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài; trong quá trình quản lý, điều hành Công ty Liên doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Liên doanh đã để xảy ra nhiều sai phạm, mâu thuẫn nội bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty Liên doanh, đến quyền lợi của các em học sinh và môi trường đầu tư của Việt Nam. Trách nhiệm chính thuộc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong 2 nhiệm kỳ vừa qua. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Việc duy trì, ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Quốc tế Hà Nội trong tình hình hiện nay là cần thiết, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều học sinh nước ngoài đang học tại đây. Do đó, cần tiếp tục duy trì Trường Quốc tế Hà Nội, song cần sớm chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Công ty liên doanh theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, để sớm ổn định tình hình hoạt động của Nhà trường, yêu cầu:

a. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương thay đổi về nhân sự của Bên Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị trong tháng 7 năm 2007, bảo đảm Hội đồng quản trị của Công ty Liên doanh trở lại hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và xử lý các tồn tại của Công ty Liên doanh; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các cá nhân Bên Việt Nam nếu có sai phạm.

b. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các Bên Liên doanh tuân thủ đúng các quy định về tư cách pháp nhân, hướng dẫn các Bên Liên doanh thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trong việc cử người tham gia Hội đồng quản trị và thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật; hoàn thiện và thực hiện đúng Hợp đồng Liên doanh, Điều lệ Công ty Liên doanh; yêu cầu Hội đồng quản trị của Công ty Liên doanh sớm họp để thống nhất phương án xử lý các vấn đề nội bộ và hoạt động của Công ty, không để tình trạng Công ty Liên doanh hoạt động không có sự thống nhất của Hội đồng quản trị như hiện nay.

c. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30 tháng 8 năm 2007, đảm bảo sớm ổn định hoạt động của Nhà trường trước khi bước vào năm học mới; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2007.

Trong trường hợp sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên, Công ty Liên doanh vẫn không có sự hoạt động ổn định, thì căn cứ tình hình thực tế và căn cứ vào quy định của pháp luật kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kiên quyết dứt điểm.

3. Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra khẩn trương kết thúc điều tra vụ án, trao đổi với các cơ quan hữu quan sớm có kết luận về kết quả điều tra vụ án, kiến nghị các giải pháp xử lý các sai phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư,
Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội;
- Công ty Liên doanh Trường Quốc tế HN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
PCN Trần Quốc Toản
các Vụ: KG, QHQT, TH;
- Lưu VT, V.I (3), BN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 135/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình hình tại Công ty liên doanh trường quốc tế Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77