Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 129/TB-UBND-QNg về Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông họat động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 129/TB-UBND-QNg Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Văn Đệ
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/TB-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN HUẾ - CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 30/5/2006, đồng chí Nguyễn Xuân Huế- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và giải quyết những vướng mắc, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, các Sở: Bưu chính, Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Bưu chính, Viễn thông báo cáo tình hình họat động của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá chung:

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Song việc phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo chưa được chú trọng; chưa tạo được sự thống nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì vậy cần từng bước chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và theo đúng pháp luật.

2. Mục tiêu phát triển trong thời gian đến:

a/ Nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng mạng và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích hơn cho nhân dân. Nhất là mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo.

b/ Phát triển hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông ngày càng hiện đại, có độ bao phủ rộng khắp trên toàn tỉnh với dung lượng lớn, chất lượng cao, giá thành hợp lý, cung cấp dịch vụ phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

3/ Tổ chức thực hiện

a/ Giao cho Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Lấy ý kiến của các doanh nghiệp và các Sở, ban ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành khung pháp lý về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát triển Bưu chính, Viễn thông, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, hợp pháp cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động trên địa bàn.

- Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ ban đầu hoặc sau đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng ban đầu và trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng quỹ viễn thông công ích để đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới để thực hiện nghĩa vụ công ích...

- Khẩn trương hoàn thành qui hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 đến 2010 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông của Tỉnh ngày càng hiện đại và bền vững. Đặc biệt phải tính đến vấn đề mỹ quan đô thị, sử dụng hiệu quả phổ tần, tương thích điện từ và yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc quản lý tần số vô tuyến điện và các Quyết định, Quy định liên quan trên địa bàn, nhằm sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, đảm bảo đúng qui hoạch và pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực III tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về sử dụng tần số vô tuyến điện cho các cá nhân, đơn vị có liên quan nhằm nắm bắt được các dãi tần quy định sử dụng, các thủ tục để xin cấp phép và quản lý tần số.

- Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở để các doanh nghiệp có cơ sở pháp lý, có đủ thông tin để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp cung dịch vụ trên địa bàn nhanh chóng, thuận lợi.

- Nghiên cứu chính sách khuyến khích đưa internet và điện thoại về nông thôn và tổ chức tập huấn để phát triển internet ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo, các trường học, tạo điều kiện để nhân dân được hưởng thụ những thành quả của khoa học và từng bước rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền trong tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản để đẩy nhanh tiến độ cấp đất xây dựng điểm BĐVHX, để hòan thành chỉ tiêu 100% số xã có điểm BĐVHX trong năm nay.

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng quí hoặc 6 tháng giữa cơ quan quản lý nhà nước liên quan với các doanh nghiệp nhằm tiếp thu những kiến nghị để ngày càng hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và vì mục tiêu phát triển kinh tế chung của Tỉnh.

b/ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng đồng thời sử dụng chung cơ sở hạ tầng sẵn có để triển khai xây dựng hạ tầng mạng, đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông đáp ứng đầy đủ, thỏa mãn yêu cầu của các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất.

c/ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp thông tin về tình hình đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông do Sở Bưu chính, Viễn thông quản lý để tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn.

d/ Trung tâm kiểm soát tần số khu vực 3: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng tần số trên địa bàn, nhất là điện thoại vô tuyến loại kéo dài thuê bao và các phương tiện nghề cá có trang bị máy phát sóng và tần số vô tuyến điện. Hỗ trợ, cung cấp thông tin về các đơn vị đăng ký sử dụng máy phát sóng và tần số cho Sở Bưu chính, Viễn thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

đ/ Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Nghiêm túc thực hiện thỏa thuận kết nối và các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, minh bạch và hợp tác cùng phát triển.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về sở Bưu chính, Viễn thông theo hướng dẫn và biểu mẫu đã ban hành. Đồng thời cung cấp thông tin và kế hoạch phát triển mạng lưới hàng năm, phục vụ cho vấn đề qui hoạch của ngành trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông để trình UBND tỉnh và các ban ngành trong việc sử dụng quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và các công trình đầu tư liên quan.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, Ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

.

TL. CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG 
Lê Văn Đệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 129/TB-UBND-QNg ngày 06/06/2006 về Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông họat động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250