Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 126/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 126/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRONG CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung, nhân kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Công viên. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phú.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung báo cáo quá trình hình thành và phát triển Công viên, những kết quả đã đạt được trong 8 năm qua, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới và nêu ra một số kiến nghị nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ý kiến của các doanh nghiệp hoạt động trong Công viên phần mềm Quang Trung và ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Biểu dương các kết quả và thành tích mà Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và các doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 8 năm qua. Sự thành công của Công viên phần mềm Quang Trung đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hoạch định kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố và tạo ra tiền đề cho việc nghiên cứu, phát triển công nghiệp phần mềm trên phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Chính phủ khen thưởng các tập thể, cá nhân đã đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Công viên phần mềm Quang Trung thời gian qua.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông cần ban hành văn bản trước ngày 30 tháng 4 năm 2009 công nhận Công viên phần mềm Quang Trung là khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

3. Để trở thành khu công nghiệp phần mềm hàng đầu trong nước và có vị trí quốc tế xứng đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty phát triển Công viên trong giai đoạn tới 2010, 2015 và 2020, trong đó lưu ý hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ thông tin phục vụ xuất khẩu lao động; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và liên kết đào tạo cung ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin; có kế hoạch mở rộng quy mô Công viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin tại Công viên và xem xét việc phối hợp với một số địa phương có điều kiện phù hợp để mở thêm chi nhánh tại các địa phương này.

4. Tổng cục Thuế căn cứ các quy định của pháp luật, thông báo trước ngày 30 tháng 4 năm 2009 cho Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan về các chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho Công viên phần mềm Quang trung.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục có liên quan về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất gia công phần mềm của các doanh nghiệp phần mềm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phần mềm trong hoạt động.

6. Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong Công viên để tập hợp nhu cầu và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, hỗ trợ việc áp dụng chính sách kích cầu và bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 7 năm 2009 kế hoạch phát triển Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2010-2015, trong đó cần làm rõ quy hoạch mở rộng Công viên, quy mô phát triển hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ thông lin và quy hoạch khu ký túc xá cho sinh viên các trường đang đào tạo tại Công viên phần mềm Quang Trung theo cơ chế xây dựng ký túc xá cho các khu đại học tập trung của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, TT&TT, TC;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng cục thuế;
- Công ty phát triển Công viên phần mềm QT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127