Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 08/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 22 tháng 12 năm 2006, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Bưu chính Viễn thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phồ trực thuộc Trung ương; các tập đoàn: Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam; các Tổng công ty; Đường sắt Việt Nam, Da giày Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Khu Công nghiệp Dung Quất.

Sau khi nghe đồng chí Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Hội nghị đã thống nhất cao về đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chứa cháy, những bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy từ nay đến năm 2010 như báo cáo Bộ Công an đã trình bày. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Bộ Công an cần hoàn chỉnh Báo cáo, xác định rõ định hướng và nhiệm vụ từ nay đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Bộ, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Luật Phòng cháy và chữa cháy đã quy định cụ thể nội dung công tác phòng cháy, chữa cháy; Chính phủ và các Bộ đã ban hành các Nghị định, Thông tư cần thiết tạo thành hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh về phòng cháy và chữa cháy; căn cứ vào các quy định đó các Bộ, địa phương, các cơ quan (bao gồm cả các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), doanh nghiệp đã tích triển khai thực hiện, công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước đã đạt được những kết quả nhất định, hạn chế nhiều thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Tuy nhiên, 5 năm qua, trên cả nước đã để xảy ra 12.934 vụ cháy, làm chết và bị thương 1.468 người, thiệt hại tài sản giá trị 1.548 tỷ đồng và 33.273 ha rừng các loại.

Để xảy ra cháy với những thiệt hại nghiêm trọng như trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân chính sau:

- Công tác tổ chức phòng cháy làm chưa tốt, chưa chủ động, tích cực phòng ngừa, còn chủ quan, lơ là.

- Việc ứng cứu, chữa cháy chưa kịp thời, hiệu quả thấp.

Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải làm thật tốt công tác phòng cháy, lấy phòng là chính, khi xảy ra cháy phải tổ chức ứng cứu kịp thời, chủ động về phương án, phương tiện và lực lượng tham gia chữa cháy.

2. Giải pháp

a) Phải nhận thức rõ công tác phòng cháy, chữa cháy cần huy động được lực lượng toàn dân, tạo ra được sức mạnh tổng hợp, bao gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp, các đội PCCC cơ sở, dân phòng, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và nhân dân. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của lãnh đạo các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và chủ hộ gia đình. Chống tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, phải coi công tác phòng cháy là chính, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

b) Tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về PCCC để nâng cao ý thức tự giác và kiến thức phòng, cháy chữa cháy cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông trung học, đại học, dạy nghề... Phải tăng cường huấn luyện cho lực lượng PCCC không chuyên có hiểu biết và kỹ thuật PCCC tốt; đồng thời rất coi trọng lực lượng này mạnh lên, đủ sức làm tốt vai trò quản lý nhà nước về PCCC, là lực lượng chủ lực trong phòng cháy, chữa cháy.

3. Một số công việc cụ thể cần triển khai sau Hội nghị

a) Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Cấp uỷ về tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về PCCC tại địa phương mình, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và triển khai thực hiện ngay các biện pháp cụ thể về phòng chống cháy, nổ.

Hàng năm các địa phương, đơn vị phải tổng kết và định kỳ 6 tháng có sơ kết, đánh giá kết quả phòng cháy, rút kinh nghiệm chữa cháy, không để xảy ra cháy rồi mới kiểm điểm. Các địa phương, đơn vị lấy bài học vừa qua của Bình Định (vụ cháy Chợ Lớn - Quy Nhơn) để chủ động triển khai thực hiện công tác chấp hành pháp Luật PCCC ở địa phương, đơn vị mình; xây dựng ngay các phương án phối hợp chữa cháy giữa các đơn vị, các địa phương.

b) Tập trung xây dựng lực lượng PCCC, bao gồm lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, lực lượng chữa cháy chuyên ngành, trong đó Cảnh sát phòng cháy chữa cháy là chủ lực, có chức năng quản lý nhà nước, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phương án phối hợp trong công tác PCCC. Các lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, lực lượng chuyên ngành là lực lượng bán chuyên nghiệp cũng phải được đầu tư, hướng dẫn để có đủ trình độ chuyên môn, có đủ điều kiện thực hiện phòng cháy và tham gia chữa cháy trong mọi trường hợp. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ Trung ương đến cơ sở từng bước phải trở thành lực lượng chính quy hiện đại, chuyên sâu và chuyên nghiệp, bổ sung đủ biên chế, được tăng cường về cơ sở vật chất, có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao, có khả năng tổ chức, hướng dẫn được ba lực lượng còn lại trong công tác PCCC. Địa phương, đơn vị nào chưa có lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, lực lượng chuyên ngành về PCCC thì ngay sau Hội nghị này phải có kế hoạch triển khai xây dựng cho tốt. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC vững mạnh.

c) Ngay trong Quý I năm 2007, Bộ Công an chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khu công nghiệp và các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy vào cuộc sống; kiểm tra công tác PCCC ở các cơ sở trọng điểm về PCCC, nhất là các khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, khu dân cư, rừng... chấn chỉnh ngay công tác phòng cháy ở những nơi này.

Các lực lượng PCCC phải luôn luôn sẵn sàng chữa cháy, phải được tập huấn, diễn tập thường xuyên về chữa cháy.

Lãnh đạo các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ sở phải tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ công tác PCCC đối với tất các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở, khu dân cư và rừng, đặc biệt là các khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, khu dân cư tập trung nhiều nhà làm bằng vật liệu dễ cháy..., nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm. Đối với những vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoạt động. Các khu công nghiệp cần phải có lực lượng cơ sở, lực lượng chuyên ngành về PCCC và phải bố trí ở những khu vực cần thiết.

d) Việc đầu tư và chính sách đối với lực lượng PCCC

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm đề xuất việc đầu tư thoả đáng cho lực lượng PCCC, tạo bước chuyển rõ rệt về lĩnh vực này, trong đó chú trọng đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Phải coi đây là công tác trọng tâm để nâng cao năng lực về chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển của đất nước.

Về nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC cần huy động từ ngân sách Nhà nước, ngân sách của các cơ sở, bảo hiểm và nguồn khác. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách cho việc đầu tư hiện đại hoá lực lượng Cảnh sát PCCC.

đ) Bộ Công an hoàn chỉnh ngay Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện có kết quả Luật PCCC và Nghị định của Chính phủ quy định về công tác PCCC tại các khu công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg (để b/c);
- Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội;
- Các Bộ: CA, QP, KH&ĐT, TC, TM,
BCVT, GTVT, XD, CN, NN&PTNT, LĐ-TB&XH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban TWMTTQVN;
- Cục Cảnh sát PCCC (BCA);
- Tổng Liên Đoàn LĐVN, TW Đoàn Thanh niên CSHCM;
- Uỷ Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN,
CN Than - Khoáng sản VN, Bưu chính viễn thông VN,
- Đường sắt VN, Cao su VN, Xi măng VN, Thép VN,
Hoá chất VN, Lương thực miền Bắc, Lương thực miền Nam,
Cà phê VN, Giấy VN, Thuốc lá VN,
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Da giày VN, Xăng dầu VN;
- Các khu CN: BQLKCN Việt Nam - Singapore, Dung Quất;
- VPCP: BTCN, PCN, PCN Kiều Đình Thụ.
các Vụ: TH, CN, V.IV, Website CP;
- Lưu: VT, NC (3b), DL. 135

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 08/01/2007 về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy và công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80