Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 386-BNT-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại thương Người ký: Lý Ban
Ngày ban hành: 08/07/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 386-BNT-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 203-CP ngày 23-11-1960 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Ngoại thương;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương và ông Giám đốc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm là một đơn vị hạch toán kinh tế có vốn riêng, có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ Ngoại thương, có trách nhiệm thực hiện công tác kinh doanh ngoại thương về các mặt hàng nông sản thực phẩm, theo đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được Bộ Ngoại thương phân bổ, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ nhập khẩu, phát triển nguồn thu ngoại hối cho Nhà nước, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; tăng cường quan hệ giao dịch buôn bán với các tổ chức kinh doanh ngoại thương nước ngoài, góp phần nâng cao địa vị của ta trên thị trường quốc tế.

Điều 2. – Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch Nhà nước do Bộ Ngoại thương giao, chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ.

2. Trong phạm vi kinh doanh của đơn vị mình, nghiên cứu tình hình thị trường quốc tế, khả năng sản xuất và nhu cầu trong nước, căn cứ vào chỉ tiêu kim ngạch được Bộ Ngoại thương phân bổ, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ nhập khẩu các mặt hàng do Tổng Công ty phụ trách, nhằm phục vụ đầy đủ yêu cầu xây dựng kinh tế và phục vụ dân sinh.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu, kế hoạch phân phối hàng nhập cho các cơ quan, xí nghiệp về các loại hàng thuộc phần Tổng Công ty phụ trách kinh doanh.

4. Thực hiện tốt các hiệp định mậu dịch của Bộ Ngoại thương ký với các nước về các mặt hàng thuộc phần Tổng Công ty phụ trách kinh doanh.

5. Tham gia đàm phán với các đoàn thương mại các nước.

- Ký kết hợp đồng mua bán với các Công ty nước ngoài và các Công ty, xí nghiệp, nông trường, các ngành trong nước để thực hiện kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng đã được phân công kinh doanh.

6. Thông qua công tác kinh doanh góp ý kiến với các ngành sản xuất trong nước về mặt hàng xuất khẩu, về quy cách, phẩm chất và đơn nhập hàng, nhằm bảo hộ và phát triển sản xuất trong nước, tiết kiệm việc chi tiêu ngoại tệ.

7. Quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc. Liên hệ giúp đỡ các Công ty, các xí nghiệp v.v… có quan hệ buôn bán với Tổng Công ty về mặt kỹ thuật chế biến và quy cách phẩm chất hàng hóa xuất khẩu.

8. Quản lý tốt tài sản và vốn kinh doanh đã được Bộ Ngoại thương duyệt, luân chuyển vốn nhanh, hạ thấp phí tổn lưu thông hàng hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham ô, tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa.

9. Nghiên cứu sắp xếp bộ máy, tổ chức biên chế của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc, quản lý cán bộ, công nhân viên trong phạm vi được Bộ Ngoại thương phân cấp, giáo dục đào tạo cán bộ, công nhân viên, thi hành mọi chính sách, chế độ đối với cán bộ, công nhân viên.

Điều 3. – Giám đốc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm chịu trách nhiệm trước Bộ Ngoại thương lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng Công ty như điều 2 đã quy định.

Các Phó Giám đốc Tổng Công ty giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo chung và có thể được Giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ Ngoại thương, Giám đốc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm được ra những chỉ thị, quyết định và kiểm tra các phòng, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty trong việc thi hành.

Điều 4. – Tổ chức bộ máy Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm gồm có:

- Giám đốc

- Các Phó Giám đốc

- Phòng Tổ chức, Hành chính

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Tài vụ, Kế toán

- Phòng Kho vận

- Phòng Khu vực

- Phòng Nông sản, lương thực

- Phòng Hoa quả, rau tươi

- Phòng Hải súc sản

- Phòng Thực phẩm

- Đại diện của Tổng Công ty trong các Thương vụ nước Việt nam dân chủ cộng hòa tại nước ngoài;

- Và các đơn vị trực thuộc tổng Công ty.

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ các Phòng, các đơn vị tương đương do Bộ Ngoại thương quyết định.

- Nhiệm vụ của các Phòng, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty sẽ được quy định trong điều lệ tổ chức Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm do Tổng Công ty xây dựng, Bộ Ngoại thương duyệt.

Điều 5. – Các văn bản trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương, Giám đốc Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lý Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 386-BNT-TCCB ngày 08/07/1963 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!