Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc

Số hiệu: 494/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 02/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/QĐ-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG VÀ TỔ GIÚP VIỆC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc gồm các ông (bà) có tên sau:

Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp:

1. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Thường trực Ban;

3. Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

4. Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

6. Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên;

7. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thành viên;

8. Cục Trưởng Cục Thuế - Thành viên;

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ Giúp việc:

1. Ông Đinh Minh Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng;

2. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh - Thường trực Tổ;

3. Ông Phan Huy Phương, Q.Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Phú Tân – Phó Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng – Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức - Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc như sau:

1. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp:

- Thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh điều phối các Sở, ngành và địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận dự án đầu tư, cơ chế chính sách và quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp xúc và tổ chức triển khai dự án của nhà đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh An Giang và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch.

2. Tổ Giúp việc:

- Đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư để tổng hợp báo cáo và tham mưu Trưởng Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp xử lý.

- Sắp xếp, bố trí lịch gặp gỡ định kỳ hoặc đột xuất giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khi cần thiết sẽ mời Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và địa phương tham dự.

Điều 3. Phương thức hoạt động

1. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc thực hiện theo Quy chế làm việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Kinh phí hoạt động của Ban được ngân sách tỉnh cấp hằng năm cho Văn phòng UBND tỉnh.

3. Nơi làm việc của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp đặt tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang:

- Số 16C, đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0763.852155

- Địa chỉ email: hotrodoanhnghiep@angiang.gov.vn

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Vp.UBND tỉnh: CVP, các phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Tổ Giúp việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69