Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2007 về giao kế hoạch sắp xếp chuyển đổi sở hữu công ty Nhà nước giai đoạn 2007 - 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 993/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Duy Việt
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH SẮP XẾP CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp các Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2007 - 2009;
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 12/10/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch sắp xếp chuyển đổi sở hữu các công ty Nhà nước giai đoạn 2007 - 2009.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. - Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các Công ty trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch được giao.

- Giám đốc các Công ty Nhà nước phải tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp chuyển đổi sở hữu công ty do mình quản lý theo kế hoạch được giao và đúng tiến độ quy định.

Điều 3. - Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chỉ đạo việc xác định giá trị doanh nghiệp, quyết toán thuế, xử lý tài chính, lao động của các công ty Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao cho Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ sắp xếp chuyển đổi sở hữu của các công ty Nhà nước trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công nghiệp, Văn hóa Thông tin, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND Thành phố và Giám đốc các công ty Nhà nước có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ban CĐ ĐM và PTDNTW;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, CN, TH. (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Việt

 

DANH SÁCH

CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2009
(Kèm theo Quyết định số 993 ngày 5 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên doanh nghiệp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

A

Thực hiện cổ phần hóa

 

 

1

Xí nghiệp In Thái Bình

2007

 

2

Công ty XNK tỉnh Thái Bình

2008

Cổ phần hóa Công ty mẹ

3

Công ty cấp nước Thái Bình

2008

Nhà nước giữ trên 50% vốn Điều lệ

B

Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên

 

 

1

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình

2007

 

2

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

2007

 

3

Công ty khai thác Thủy lợi Bắc Thái Bình

2008

 

4

Công ty quản lý đường bộ Thái Bình

2008

 

5

Công ty khai thác Thủy lợi Nam Thái Bình

2008

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2007 về giao kế hoạch sắp xếp chuyển đổi sở hữu công ty Nhà nước giai đoạn 2007 - 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241