Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 980/2006/QĐ-TTg về nhân sự Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 980/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 980/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 3882/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2724/TTr-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- Bà Đặng Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thôi kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thanh Lập, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN  Văn Trọng Lý; các Vụ CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 980/2006/QĐ-TTg về nhân sự Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182