Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/1999/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/1998/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Quản ý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 98/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98/1999/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/1998/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điều khoản liên quan đến chức danh quản lý tại Điều 4 của Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Quản ý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích như sau:

- Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm;

- Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, sau khi có sự thống nhất của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 98/1999/QD-TTg

Hanoi, April 08, 1999

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING DECISION No. 15/1998/QD-TTg OF JANUARY 24, 1998 OF THE PRIME MINISTER.

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the tasks and functions of the Vietnam Air Traffic Management,

DECIDES:

Article 1.- To amend the provision related to the managerial titles defined in Article 4 of Decision No. 15/1998/QD-TTg of January 24, 1998 of the Prime Minister on transforming the Vietnam Air Traffic Management into a State public-utility enterprise as follows:

- The general director of the Vietnam Air Traffic Management shall be appointed and dismissed by the Prime Minister;

- The deputy general director and the chief accountant shall be appointed and dismissed by the head of Vietnam Civil Aviation Administration after consulting the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/1999/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/1998/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Quản ý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428
DMCA.com Protection Status