Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 97/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 1 1 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999,
Căn cứ nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 153 / 2004 /NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Để án thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. .

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc lá Đồng Nai thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Công ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; có cơ cấu quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Công ty con bao gồm:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai,

- Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp,

- Công ty cổ phần Chăn nuôi Đồng Nai,

- Công ty cổ phần Chăn nuôi heo Phú Sơn,

- Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Đồng Nai,

- Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa,

- Công ty cổ phần Bông Đồng Nai,

- Công ty cổ phần Chế biến nông sản và thực phẩm chăn nuôi,

- Công ty cổ phần Giống cây trồng Đồng Nai,

- Công ty cổ phần Nông nghiệp và Dịch vụ Sông Ray.

4. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu Nhà nước và với các công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ,

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện Đề án này; quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, việc hình thành các công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2005/QĐ-TTg ngày 09/05/2005 phê duyệt Đề án thành lập - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.076

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!