Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 94/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UB ngày 22/4/2005 của UBND thành phố về việc cho phép Công ty Điện cơ Thống Nhất chuyển đổi sang Công ty TNHH nhà nước một thành viên;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc sở Nội vụ thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển Công ty Điện cơ Thống Nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất.

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Điện cơ Thống Nhất.

- Tên giao dịch quốc tế: Thong nhat Electromechanical Limited Company.

- Biểu tượng Công ty: Vinawind

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 6.622.400

- FAX: (04) 6.622.473

- Email: diencothongnhat@hn.vnn.vn

- Webside: diencothongnhat.com.vn

Vinawind.com.vn.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; có con dấu riêng, được mở tài khoản trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của công ty đã được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 2: Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a/ Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng Việt Nam).

b/ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và chi tiết sản phẩm như: Tủ lạnh, máy giặt, điều hoà không khí, quạt điện, máy bơm nước, biến thế, chấn lưu, động cơ điện, xe máy… của các ngành: Điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, sản phẩm cơ kim khí, dụng cụ gia đình, trang trí nội thất và các mặt hàng tiêu dùng khác. - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, khuôn mẫu, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng và các mặt hàng khác mà Nhà nước không cấm. - Liên doanh, hợp tác sản xuất, kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài nước; làm đại lý, mở các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty, sản phẩm liên doanh, sản phẩm nhập khẩu. - Sửa chữa, lắp đặt công trình, hệ thống điện, trang bị nội thất cho các công trình công nghiệp, dân dụng theo yêu cầu của khách hàng. - Kinh doanh thương mại tổng hợp; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ cho thuê bến bãi đỗ xe, văn phòng, cửa hàng, siêu thị, nhà ở, trung tâm Thương mại; kinh doanh bất động sản. - Mở lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề về: Tiện, nguội, phay, bào, gò, hàn điện, đột, ép nhựa, đúc, sơn, mài, điện công nghiệp và điện tử công nghiệp cho CBCNV công ty và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. - Sản xuất và kinh doanh các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của Công ty, nhu cầu của thị trường và được pháp luật cho phép.

Điều 3: Tổ chức và bộ máy của công ty gồm:

- Chủ tịch công ty

- Tổng giám đốc công ty

- 03 Phó Tổng Giám đốc

- Kế toán trưởng

- Các phòng nghiệp vụ.

- Các đơn vị trực thuộc công ty.

Điều 4:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ 79 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận nguyên trạng: Vốn, quỹ, lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu… có liên quan của đơn vị. Đồng thời có biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do UBND thành phố Hà Nội giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Điện cơ Thống Nhất khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 5:

- Kể từ ngày 01/8/2005 công ty Điện cơ Thống Nhất sẽ chính thức hoạt động theo pháp nhân mới là công ty TNHH nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đề xuất phương án kiện toàn bộ máy quản lý của công ty trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt trước ngày 20/7/2005.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc công ty Điện cơ Thống Nhất, Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/2005/QĐ-UB ngày 28/06/2005 về việc chuyển Công ty Điện cơ Thống Nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.443

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!