Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 93/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

THỦ TƯÍNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tưíng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh môc phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đó được phê duyệt.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xó hội và các cơ quan cú liên quan cú trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện phương án núi trên.

Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3.

Quyết định này cú hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MôC CễNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH TÂY NINH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005
(Ban hành kốm theo Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ:

1. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trờn 50% vốn điều lệ:

- Công ty cấp thoát nước;

- Công ty Mía đường Tây Ninh;

- Công ty Du lịch Tây Ninh;

- Công ty cao su 1-5 Tây Ninh;

- Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây ninh.

2. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưíi 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần;

Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh.

II. CÁC CÔNG TY CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Công ty phát hành phim và chiếu bóng Tây Ninh;

2. Trung tâm Đăng kiểm Tây Ninh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2005/QĐ-TTg ngày 05/05/2005 phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.153

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!