Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 89/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THANH, KIỂM TRA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET VÀ ĐẠI LÝ INTERNET TRONG HOẠT ĐỘNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

Căn cứ Chỉ thị số 07/2004/CT- BBCVT ngày 19/7/2004 của Bộ trưởng bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngày 04/5/2005 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ Internet công cộng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/ TTLT-BBCVT–VHTT-CA- KHĐT ngày 14/7/2005 về quản lý đại lý Internet;

Căn cứ vào Hướng dẫn số 2521/BBCVT-VT ngày 14/12/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 02;

Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra các hoạt động của các Doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

1. Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các Doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trong hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp với sở Văn hoá Thông tin, Công an tỉnh tổ chức thanh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hướng dẫn các huyện thị, thành phố thực hiện kế hoạch kiểm tra các đại lý hoạt động Internet .

 Vào tuần đầu tháng 7, tháng giêng hằng năm, Sở Bưu chính, Viễn thông báo cáo tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trong hoạt động internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các Doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Bưu chính -Viễn thông.

Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm phối hợp với thanh tra Bộ Bưu chính - Viễn thông trong công tác thanh tra tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp internet và đại lý Internet trên địa bàn.

Thực hiện việc thanh kiểm tra đột xuất các hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động Internet theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện thị, thành phố thực hiện việc kiểm tra hoạt động các đại lý hoạt động Internet trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm, thực hiện kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết nhưng phải trao đổi thống nhất với Sở Bưu chính - Viễn thông.

Điều 2. Nội dung thanh, kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện cung cấp và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp và các đại lý hoạt động Internet theo thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT - BBCVT- VHTT- CA-KHĐT ngày 14/7/2005, đặc biệt là thời gian kinh doanh và đối tượng sử dụng dịch vụ Internet .

- Thời gian thanh, kiểm tra:

+ Đối với doanh nghiệp hoạt động Internet 1 năm 1 lần.

+ Đối với đại lý hoạt động Internet 1 năm 02 lần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa- Thông tin, Công an tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Doanh nghiệp hoạt động Internet chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-UBND ngày 10/03/2006 quy định thanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!