Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và chính sách khuyến khích phát triển do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 868/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 24 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Công nghiệp tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 179/TTr-SCN ngày 24 tháng 5 năm 2007 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 493/SKH-CNGT ngày 11 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020. (phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. (Thực hiện theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thương mại – Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tân

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên ngành

2007-2010

2011-2015

2016-2020

Công nghiệp ưu tiên

Công nghiệp mũi nhọn

Công nghiệp ưu tiên

Công nghiệp mũi nhọn

Công nghiệp ưu tiên

Công nghiệp mũi nhọn

1

Sản xuất Vật liệu xây dựng (xi măng, bê tông đúc sẵn).

 

X

 

X

 

X

2

Thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ cao.

X

 

 

X
 

X

3

Chế biến nông, lâm sản, thực phẩm.

X

 

X

 
X

 

4

Sản xuất bia, nước giải khát các loại.

 

X

X

 

X

 

5

Cơ khí chế tạo (ôtô, đóng tàu, thiết bị toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử).

X

 

 

X

 

X

6

Hàng TTCN xuất khẩu.

X

 

X

 

X

 

7

Sản xuất thép.

X

 

X

 

X

 

8

Hoá chất (phân bón, hoá dược, hoá mỹ phẩm).

X

 

X

 

X

 

9

Nhựa gia dụng, nhựa kỹ thuật.

X

 

X

 

X

 

10

Sản phẩm từ công nghệ mới (năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phần mềm, nội dung số).

X

 

 

X

 

X

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và chính sách khuyến khích phát triển do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202