Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2012

Số hiệu: 863/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 24/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 648/TTr-STC ngày 17/5/2013 về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012 chi tiết như sau:

I. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định  - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định - Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông - Xếp loại B

4. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long - Xếp loại B

II. Doanh nghiệp công ích

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ý Yên - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản - Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - Xếp loại A

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh - Xếp loại A

5. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy - Xếp loại A

6. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu - Xếp loại A

7. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng - Xếp loại A

8. Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định - xếp loại A

9. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định - Xếp loại A

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.116.225