Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 86/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯƠNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘCTỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 háng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đề án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam như phụ lục kèm theo.

Điều 2.  Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1. Chỉ đạo Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo đúng nội dung và tiến độ của Quyết định này.

2. Chỉ đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam hoàn thiện Đề án hình thành Công ty mẹ - Công ty con để phát triển thành Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là xi măng, vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2005.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc cơ cấu lại tài chính của các Công ty Xi măng: Hoàng Mai, Tam Điệp, Hải Phòng và hướng dẫn việc cổ phần hóa các nhà máy Xi măng đúng quy định hiện hành và đem lại hiệu quả cao nhất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP TRONG NĂM 2005 – 2006
(ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Số thứ tự

 

Tên doanh nghiệp

 

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 04/3/2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

 

1

Công ty Xi măng Bút Sơn

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

2005

2

Công ty Xi măng Hà Tiên 2

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

2005

3

Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

2005

4

Công ty Vật t­ư vận tải xi măng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu

2005

5

Công ty Kinh doanh thạch cao xi măng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu

2005

6

Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ

2005

7

Công ty Xuất nhập khẩu xi măng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ

2005

8

Công ty Xi măng Hoàng Thạch

Duy trì 100% vốn nhà nước

Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ

2005

9

Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu

2006

10

Công ty Xi măng Hà Tiên 1

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

2006

11

Công ty Xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu

2006

12

Công ty Xi măng Hải Vân

Duy trì 100% vốn nhà nước

Góp vốn tại Liên doanh xi măng Thành Mỹ

 

13

Công ty Xi măng Tam Điệp

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cơ cấu lại tài chính để cổ phần hóa

 

14

Công ty Xi măng Hải Phòng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cơ cấu lại tài chính để cổ phần hóa

 

15

Công ty Xi măng Hoàng Mai

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cơ cấu lại tài chính để cổ phần hóa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2005/QĐ-TTg ngày 22/04/2005 điều chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!