Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 835/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 835/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam  (Tờ trình số 333/XMVN-TĐKT ngày 21 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 733/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- TCty Xi măng Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Văn phòng Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

2. Công ty Xi măng Hải Phòng, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

3. Trung tâm Tiêu thụ, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

4. Phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

5. Văn phòng Công ty, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

6. Phòng Kỹ thuật mỏ, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

7. Phòng Kỹ thuật sản xuất,Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

8. Xưởng Cấp thoát nước nén khí, Công  ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

9. Phòng Cơ khí, Công  ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

10. Công ty cổ phần Bao bì Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

11. Ông Vũ Văn Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Khắc Lộc, Thư ký Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

13. Bà Tăng Thị Mai Anh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

14. Ông Lê Xuân Khôi, Chuyên viên Phòng đầu tư Xây dựng, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

15. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Trưởng ban Ban Thanh tra, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

16. Bà Phạm Thị Liên Hương, Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

17. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Tổng kho, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

18. Ông Lê Hữu Hà, Trưởng phòng Phòng Điều hành Trung tâm, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

19. Ông Lê Tiến Dũng, Quản đốc Xưởng Nguyên liệu, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

20. Bà Phạm Thị Minh, Công nhân Xưởng Nguyên liệu, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

21. Ông Trần Văn Bạc, Công nhân Xưởng Cơ khí, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

22. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi Măng Bút Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

23. Ông Đinh Quang Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi Măng Bút Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

24. Ông Nguyễn Như Dưỡng, Phó Quản đốc Xưởng Mỏ, Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

25. Ông Nguyễn Công Hòa, Phó Trưởng phòng Phòng Năng lượng, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

26. Ông Nguyễn Thanh Hải, Nhân viên văn thư, Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

27. Ông Vũ Văn Hoan, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118