Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 81/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 07/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2000/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 10/3/2000

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ QĐ số 26/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 10/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Trung tâm vận tải và dịch vụ thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ;
Xét đề nghị của Đại hội cổ đông lần thứ I Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ ngày 22/7/2000; Giám đốc Công ty vận tải và đại lý vận tải, Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu Nông sản và thực phẩm chế biến, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 của Điều 1 Quyết định số 26/20000/QĐ/BNN-TCCB ngày 10/3/2000 như sau:

1.2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm đồng). Tổng số vốn này được chia thành 23.000 cổ phần (hai mươi ba nghìn cổ phần) trị giá một cổ phần là 100.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước ( tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần) là 40 % vốn Điều lệ, tương ứng 9.200 cổ phần, trị giá 920.000.000 đồng (chín trăm hai mươi triệu đồng)

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty cổ phần: 29 % vốn Điều lệ , tương ứng 6.771 cổ phần, trị giá 677.100.000 đ ( sáu trăm bảy bảy triệu một trăm ngàn đồng )

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 31% vốn Điều lệ, tương ứng 7.029 cổ phần, trị giá 702.900.000 đ (bảy trăm không hai triệu, chín trăm ngàn đồng). Số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng ngoài Công ty còn 15% vốn điều lệ, tương ứng 3.374 cổ phần, trị giá 337.400.000đ (Ba trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng) do Công ty vận tải và đại lý vận tải là đại diện sở hữu và tiếp tục bán để thu hồi vốn Nhà nước theo qui định.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc Công ty vận tải và đại lý vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/08/2000 sửa đổi Quyết định 26/2000/QĐ/BNN-TCCB về chuyển Trung tâm vận tải và dịch vụ thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!