Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 80/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 80/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ GIAO CHỈ TIÊU CỔ PHẦN HÓA VÀ ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỢT 2) NĂM 2000

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Số lượng các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 và đa dạng hoá sở hữu theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ trong năm 2000 (đợt 2) như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty 91 căn cứ vào chỉ tiêu số lượng giao tại Điều 1 và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 triển khai cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HOÁ VÀ ĐA DẠNG HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐỢT 2) NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số 80/2000/QĐ-TTg ngày 07tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Địa phương, cơ quan,

Tổng công ty 91

Tồn của năm 1999

(DN)

Số lượng đợt 2

năm 2000

(DN)

Tổng số (DN)

I

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

An Giang

 

4

4

2

Bắc Kạn

 

1

1

3

Bình Thuận

 

6

6

4

Bình Phước

 

1

1

5

Bạc Liêu

 

4

4

6

Bình Dương

1

 

1

7

Cà Mau

 

2

2

8

Cao Bằng

4

2

6

9

Đắk Lắk

7

7

14

10

Đồng Tháp

2

1

3

11

Đồng Nai

7

5

12

12

Gia Lai

 

3

3

13

Hải Phòng

5

16

21

14

Hà Tây

 

6

6

15

Hoà Bình

 

3

3

16

Hà Giang

 

2

2

17

Hưng Yên

1

1

2

18

Hà Tĩnh

3

2

5

19

Hải Dương

1

5

6

20

Kon Tum

5

1

6

21

Khánh Hòa

4

5

9

22

Kiên Giang

 

1

1

23

Lai Châu

 

1

1

24

Long An

6

4

10

25

Lâm Đồng

 

7

7

26

Lạng Sơn

 

2

2

27

Nghệ An

2

7

9

28

Ninh Bình

 

4

4

29

Phú Yên

 

2

2

30

Quảng Nam

2

2

4

31

Quảng Ngãi

 

4

4

34

Quảng Ninh

2

8

10

33

Quảng Bình

 

4

4

34

Quảng Trị

 

4

4

35

Sóc Trăng

 

3

3

36

Sơn La

2

 

2

37

Thái Bình

 

2

2

38

Thừa Thiên Huế

1

4

5

39

Trà Vinh

 

2

2

40

Thái Nguyên

 

6

6

41

Tuyên Quang

2

4

6

42

Vĩnh Phúc

3

2

5

43

Vĩnh Long

2

2

4

44

Yên Bái

 

2

2

 

Tổng số

62

154

216

II

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1

Bộ Công an

 

1

1

2

Cục Dự trữ Quốc gia

 

1

1

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

33

7

40

4

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

 

1

1

5

Bộ Văn hoá - Thông tin

1

1

2

6

Bộ Xây dựng

8

10

18

 

Tổng số

42

21

63

III

Các Tổng công ty 91

1

TCT Cao su

1

1

2

2

TCT Dầu khí

6

 

6

3

TCT Điện lực

7

 

7

4

TCT Hoá chất

2

 

2

5

TCT Hàng không

1

1

2

6

TCT Lương thực miền Bắc

 

2

2

7

TCT Lương thực miền Nam

 

2

2

 

Tổng số

17

6

23

 

Tổng cộng đợt 2 năm 2000

121

181

302

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 80/2000/QD-TTg

Hanoi, July 07, 2000

 

DECISION

ASSIGNING THE QUOTAS ON EQUITIZATION AND DIVERSIFICATION OF THE FORMS OF OWNERSHIP OF STATE ENTERPRISES (STAGE 2) IN 2000

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the overall plan for reorganization of State enterprises according to Directive No. 20/1998/CT-TTg of April 21, 1998 of the Prime Minister;
At the proposals of the Central Board for Enterprise Management Renewal and the concerned agencies, localities and units,

DECIDES:

Article 1.- The number of State enterprises to be equitized according to the Governments Decree No. 44/1998/ND-CP of June 29, 1998 and have their ownership diversified according to Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 in the year 2000 (stage 2) is specified in the Appendix enclosed herewith.

Article 2.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and Corporations 91 shall base themselves on the quotas assigned in Article 1 and the competence defined in Decree No. 44/1998/ND-CP of June 29, 1998 and Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 to proceed with the implementation.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the Management Boards of Corporations 91 listed in Article 1 shall have to implement this Decision.-
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2000/QĐ-TTg về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214