Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 79/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 26/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP CÔNG TY VẬN TẢI VÀ KINH DOANH LÂM SẢN HÀ NỘI VÀO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NÔNG SẢN SÀI GÒN THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 98 TCLĐ ngày 27/2/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty khai thác chế biến lâm sản, sau đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 397 TCLĐ ngày 28/5/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Xí nghiệp vạn tải lâm sản đường bộ, sau đổi tên thành Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Viêtj Nam;
Xét đề nghị của của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 111HĐQT/TCLĐ/CV ngày 10/5/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sáp nhập Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Gài Gòn thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Điều 2.- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn theo các Quyết định của Bộ về việc thành lập hai Công ty nói trên và các Quyết định của Bộ về bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của hai Công ty này.

Điều 3.- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội cho Công ty Xuát nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn theo quy định hiện hành và có Phương án tổ chức lại Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn để phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết các tồn tại cũ.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn và Giám đốc Công ty Vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/07/2000 sáp nhập Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Hà Nội vào Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!