Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7756/QĐ-BCT về Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7756/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7756/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 472/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 4404/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Bộ Công Thương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Kế hoạch số 472/KH-MTTW- BCĐTWCVĐ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng biên tập Báo Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TĐKT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

ĐỀ ÁN

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU” NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 7756/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Tên Giải thưởng

“Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014.

II. Mục đích, ý nghĩa

1. Nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên kịp thời các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn từ năm 2009-2014; Đây sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhằm nâng cao vị thế các doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Vinh danh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trong nước đạt thành tích cao trong việc tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động bình ổn giá, đưa hàng về nông thôn tiếp tục nỗ lực góp phần xóa dần khoảng cách giữa các vùng, miền, xóa đói, giảm nghèo và tôn vinh sản phẩm, thương hiệu Việt;

3. Từng bước thay đổi tâm lý, tập quán tiêu dùng và định hướng người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm nội địa chất lượng cao;

4. Tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ và lưu thông phân phối tại thị trường trong nước.

III. Kế hoạch, thời gian tổ chức

1. Quý II, III/2014: Xây dựng Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Quý III/2014: Công bố thể lệ, tiêu chí của Giải thưởng đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề.

3. Quý IV/2014: Tiếp nhận Hồ sơ, thẩm định, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các doanh nghiệp được tôn vinh và trao giải trên các phương tiện thông tin và tổ chức Lễ trao giải.

IV. Phạm vi tổ chức, hình thức, tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

1. Phạm vi tổ chức

Giải thưởng được tổ chức dành cho doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, là các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các đơn vị sử dụng hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong nước mang thương hiệu Việt, hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các lĩnh vực sau:

1.1. Hàng điện tử và điện dân dụng;

1.2. Hàng gia dụng;

1.3. Dệt may; Da giày;

1.4. Thực phẩm chế biến;

1.5. Đồ uống;

1.6. Hóa mỹ phẩm;

1.7. Dược phẩm; Thiết bị và dịch vụ y tế;

1.8. Vật liệu xây dựng;

1.9. Nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước;

1.10. Hóa chất, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp;

1.11. Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ;

1.12. Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng;

1.13. Sản phẩm khoa học công nghệ;

1.14. Thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập.

1.15. Sản phẩm du lịch;

1.16. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Lễ tôn vinh và trao giải “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV1 vào tháng 12/2014). Chương trình có sự tham dự đông đủ của các doanh nghiệp đạt giải cùng khách mời, gồm: Lãnh đạo UBTWMTTQVN, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đại diện Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương và địa phương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề, tổ chức kinh tế và các cơ quan truyền thông.

2.2. Xuất bản ấn phẩm sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014: Phát hành tháng 12/2014, sách được phát miễn phí cho doanh nghiệp; các Sở Công Thương, tổ chức cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, một số Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề.

3. Tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

3.1. Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt Xuất sắc;

3.2. Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa cao;

3.3. 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt Tiêu biểu.

V. Thành phần của Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng

1. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ Thi đua-Khen thưởng có từ 9 đến 11 thành viên. Thành viên Ban Tổ chức gồm:

1.1. Trưởng Ban Tổ chức Lãnh đạo Bộ Công Thương;

1.2. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Công Thương;

1.3. Các Ủy viên Ban Tổ chức: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Xúc tiến thương mại.

2. Hội đồng Xét tặng giải thưởng

Hội đồng Xét tặng giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ Thi đua - Khen thưởng có từ 11 đến 19 thành viên. Thành viên Hội đồng Xét tặng giải thưởng gồm:

2.1. Chủ tịch Hội đồng Xét tặng giải thưởng là Tổng Biên tập Báo Công Thương;

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng Xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước;

2.3. Các Ủy viên Hội đồng Xét tặng giải thưởng: Đại diện Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh, Văn phòng Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông các Hiệp hội, ngành hàng/ngành nghề liên quan (Hiệp hội Các nhà Bán lẻ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng, du lịch...).

3. Ban Thư ký chương trình (Ban Thư ký)

Ban Thư ký do Tổng Biên tập Báo Công Thương quyết định thành lập có trách nhiệm giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng Xét tặng giải thưởng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình Lễ tôn vinh và trao giải.

VI. Yêu cầu và nội dung tổ chức

1. Ban Thư ký giới thiệu về chương trình tôn vinh và trao giải thưởng, thông báo thể lệ, tiêu chí và quy trình bình chọn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề.

2. Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ ngành nghề hoặc trực tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng đến Ban Thư ký;

3. Ban Thư ký tiếp nhận Hồ sơ doanh nghiệp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề và trực tiếp từ các doanh nghiệp.

4. Ban Thư ký bước đầu tiến hành đánh giá, phân loại và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia, thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng, người tiêu dùng... báo cáo kết quả với Hội đồng Xét tặng giải thưởng.

5. Hội đồng Xét tặng giải thưởng tiến hành họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt giải trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

6. Công bố danh sách doanh nghiệp đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn), Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử (www.baocongthuong.com.vn) và trang website của Ban Tổ chức.

7. Họp báo thông báo chương trình tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng với một số cơ quan truyền thông báo chí.

8. Tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014; Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 tại Hà Nội.

VII. Phương án tài chính

1. Nguồn kinh phí tổ chức:

1.1. Từ nguồn ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bộ Công Thương;

1.2. Thu từ các Nhà tài trợ, hỗ trợ Giải thưởng (tự nguyện) thông qua các hình thức quảng cáo trên Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử, quảng cáo trên sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014;

1.3. Không thu từ những doanh nghiệp tham gia Giải thưởng dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình trước, trong và sau khi trao Giải thưởng.

2. Dự toán kinh phí thực hiện chương trình:

Đơn vị: đồng

TT

Diễn giải

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (nghìn đồng)

Thành tiền (nghìn đồng)

I

Kinh phí tổ chức Lễ trao giải

 

 

 

1.200.000

1

Ý tưởng xây dựng kịch bản, phương án sân khấu, thiết kế mỹ thuật sân khấu

Trọn gói

1

18.000

18.000

2

Đạo diễn sân khấu (toàn bộ sân khấu + truyền hình)

Trọn gói

1

15.000

15.000

3

MC chương trình (1 nam + 1 nữ)

Người

2

8.000

16.000

4

Thuê Nhà hát lớn hoặc Trung tâm hội nghị Quốc tế (bao gồm thuê cho chương trình trao giải chính, các hoạt động phụ trợ và một số dịch vụ đi kèm)

Trọn gói

1

70.000

70.000

5

Thuê thời gian dàn dựng, set up, trang trí toàn bộ hạng mục trong và ngoài nơi tổ chức sự kiện.

Trọn gói

1

20.000

20.000

6

Trang thiết bị, vật liệu và công dàn dựng sân khấu theo thiết kế

Trọn gói

1

100.000

100.000

 

- Sân khấu chính khung thép gỗ MDF, trang trí theo thiết kế, bục tam cấp

Bộ

1

35.000

35.000

- Màn sao điện + hệ thống điện trang trí

Bộ

1

15.000

15.000

- Cụm cánh gà, trang trí 2 bên sân khấu (khung thép, căng lụa, họa tiết chạy đèn Led)

Bộ

1

18.000

18.000

- Bộ chữ ghi tên sự kiện (chữ xốp phủ nhũ vàng), logo đơn vị tổ chức (Fomect xốp dán decal theo thiết kế trên khung thép)

Bộ

1

12.500

12.500

Chi phí nhân công sản xuất và dàn dựng (10 người x 6,5 ngày)

Công

65

300

19.500

7

Thuê máy chiếu lớn, màn chiếu 10000, người điều khiển...

Trọn gói

1

12.000

12.000

8

Thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều khiển (đảm bảo phục vụ truyền hình trực tiếp), đèn Skyline, hệ thống đèn chiếu cửa.

Trọn gói

1

45.000

45.000

9

Hoa dây trang trí trước sân khấu “Lễ trao giải...”

Trọn gói

1

3.500

3.500

10

Tổng duyệt chương trình (tổng duyệt toàn bộ, bấm giờ khớp chương trình, lễ tân, trao cúp,... một buổi sáng)

Trọn gói

1

25.000

25.000

11

Khí cầu + bandroll thà

Quả

02

3.500

7.000

12

Phướn treo xung quanh khu vực tổ chức sự kiện

chiếc

50

150

7.500

13

Standee khu vực diễn ra sự kiện

chiếc

20

300

6.000

14

Backrop lễ tân sảnh

chiếc

1

5.000

5.000

15

Backrop in danh sách các đơn vị đoạt giải

chiếc

1

5.000

5.000

16

Pano sảnh chờ cầu thang

chiếc

1

4.000

4.000

17

Pano trưng bày ảnh một số sản phẩm tiêu biểu

chiếc

1

8.000

8.000

18

Pano lớn ngoài mặt tiền khu vực Lễ trao giải

chiếc

2

5.500

11.000

19

Băng rôn treo đường phố

chiếc

10

1.200

12.000

20

Kịch bản, quay, dựng phim về hoạt động của giải (phỏng vấn Lãnh đạo Bộ, họp báo, phóng sự về các DN đoạt giải ở Bắc- Trung-Nam...), biên tập dựng và lồng tiếng phim tư liệu

Trọn gói

1

80.000

80.000

 

- Kịch bản, nội dung lời bình, phỏng vấn

- Ekip quay phim (đạo diễn, quay phim, phụ quay)

 

1

1

10.000

30.000

10.000

30.000

- Thiết bị (máy quay KTS, đèn, băng số), phương tiện vận chuyển.

 

1

15.000

15.000

- Biên tập, dựng hậu kỳ, lồng tiếng, làm kỹ xảo, ghép nhạc, in đĩa DVD

 

1

25.000

25.000

21

Dựng hình 3D Cup trình chiếu trên màn hình lớn theo kịch bản

Trọn gói

1

12.000

12.000

22

PG đón tiếp và phục vụ chương trình

người

10

700

7.000

23

Cúp trao cho các doanh nghiệp đoạt giải và Kỷ niệm chương

chiếc

130

800

104.000

24

In giấy mời

chiếc

500

12

6.000

25

Hoa cài đại biểu (hoa + phướn cài)

chiếc

500

16

8.000

26

Hoa bàn lễ tân + bàn VIP

bát

10

200

2.000

27

Hoa bục phát biểu

Bộ

1

1.000

1.000

28

In túi tài liệu, quà tặng đại biểu

Chiếc

500

30

15.000

29

Chụp ảnh toàn bộ sự kiện, in sao đĩa DVD toàn bộ chương trình + album ảnh

Trọn gói

1

6.000

6.000

30

In kẹp hồ sơ giải thưởng (Forder)

chiếc

1.500

6

9.000

31

Nước uống, khăn phục vụ

Trọn gói

 

 

4.000

32

Thẻ ban tổ chức

chiếc

100

10

1.000

33

Phí treo băng rôn các tuyến phố (công + Lệ phí xin phép)

Trọn gói

1

3.000

3.000

34

Phí trông xe tại địa điểm tổ chức

Trọn gói

1

6.000

6.000

35

Ca, múa, nhạc và giấy phép biểu diễn nghệ thuật (ca sĩ, nhóm múa, biên đạo múa, giấy phép biểu diễn...)

Trọn gói

 

 

46.000

36

Truyền thông sự kiện họp báo và truyền hình trực tiếp Lễ trao giải, phí treo Logo, đưa tin về sự kiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác trước và sau sự kiện...)

Trọn gói

1

500.000

500.000

 

- Thông tin họp báo công bố doanh nghiệp đoạt giải trên VTV

Trọn gói

1

30.000

30.000

- Thiết bị xe màu, máy quay và thiết bị chuyên dùng, đường cáp quang, kỹ thuật đài...

Trọn gói

1

90.000

90.000

Nhân công: đạo diễn, quay phim, kỹ thuật... thực hiện truyền hình trực tiếp

Người

35

1.000

35.000

Truyền thông, đưa tin về sự kiện trên VTV (spot 30 ” khung giờ 18h45 - 19h)

Lần

3

65.000

195.000

- Truyền thông, đưa tin về sự kiện trên các báo, đài khác (5 báo x 3 lần/báo)

Lần

15

10.000

150.000

II

Kinh phí xét duyệt, thẩm định các doanh nghiệp tham dự giải

 

 

 

300.000

37

Bưu phí phát chuyển nhanh (gửi hồ sơ, thông báo kết quả...)

Lượt

1.500

20

30.000

38

Văn phòng phẩm

Trọn gói

1

22.000

22.000

39

Công tác phí

 

 

 

153.000

 

- Phụ cấp (5 người x 20 ngày/người)

Ngày

100

100

10.000

 

- Nghỉ trọ (3 phòng/ngày x 20 ngày)

Phòng

60

350

21.000

 

- Xăng xe, thuê xe

Km

10.000

5

50.000

 

- Vé máy bay (3 người/lượt x 4 lượt)

Người

12

6.000

72.000

40

Công thẩm định tại doanh nghiệp (6 người x 100.000 đ/người)

Doanh nghiệp

100

600

60.000

41

Hội đồng thẩm định cơ sở

Người

20

1.000

20.000

42

Hội đồng thẩm định cấp Bộ

Người

15

1.000

15.000

III

Kinh phí xuất bản sách “Trang vàng các sản phẩm hàng Việt tiêu biểu 2014”

 

 

 

600.000

43

Nhuận bút

Trang

320

300

96.000

44

Biên tập

Trang

320

200

64.000

45

Duyệt, chịu trách nhiệm nội dung

Trang

320

200

64.000

46

Sửa lỗi

Trang

320

150

48.000

47

Thiết kế, dàn trang

Trang

320

200

64.000

48

In ấn, chế bản

Cuốn

1.000

250

250.000

49

Văn phòng phẩm

Phân bổ

1

3.000

3.000

50

Phí vận chuyển, bưu phí gửi sách

Trọn gói

1

8.000

8.000

51

Giấy phép xuất bản

Trọn gói

 

 

3.000

Tổng cộng: 2.100.000.000 đ (Hai tỷ, một trăm triệu đồng)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7756/QĐ-BCT về Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172