Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 và Công văn số 512/CP-ĐMDN ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Da Giầy Việt Nam tại văn bản số 45A/TCLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2003 và Đề án thành lập Công ty Da Giầy Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Da Giầy Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam là Công ty Xuất nhập khẩu, Xí nghiệp Dịch vụ sản xuất thương mại da giầy, Nhà máy Giầy Phúc Yên, Nhà máy Thuộc da Vinh và Văn phòng Tổng công ty Da Giầy Việt Nam.

1. Công ty Da Giầy Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt, Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật;

2. Công ty có:

a) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: THE VIETNAM LEATHER AND FOOTWEAR CORPORATION;

b) Tên viết tắt là: LEARPRODEXIM VIETNAM;

c) Trụ sở chính đặt tại: số 25, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

d) Vốn điều lệ: 31.208 triệu đồng.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

1. Sản xuất giầy dép các loại, các sản phẩm từ vải, da, giả da và các nguyên liệu khác;

2. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư hàng hoá;

3. Dịch vụ thương mại, kỹ thuật, đào tạo, đầu tư;

4. Hợp tác xuất khẩu lao động, kinh doanh hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo, cho thuê văn phòng;

5. Đại lý mua bán, giới thiệu sản phẩm cho các đơn vị, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

1. Tổng giám đốc;

2. Các Phó tổng giám đốc;

3. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Điều 4. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty:

1. Nhà máy Giầy Phúc Yên,

2. Nhà máy Da Vinh,

3. Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Thương mại da giầy.

Điều 5. Công ty được kế thừa các nghĩa vụ, quyền lợi của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam và quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giầy Hiệp An.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Da Giầy Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các vấn đề liên quan đến việc kế thừa các quyền lợi, nghĩa vụ của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam cho Tổng giám đốc Công ty Da Giầy Việt Nam theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới Công ty và các đơn vị phụ thuộc của Công ty giai đoạn 2003-2005 báo cáo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty Da Giầy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ-TB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Đảng uỷ Khối CN TP Hà Nội,
- Đảng uỷ Khối CN TP Hồ Chí Minh,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Cty Da Giầy VN (3b),
- Lưu VP, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 về việc thành lập Công ty Da Giầy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!