Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 17/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ NHÀ MÁY VÁN DĂM THÁI NGUYÊN THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1275 QĐ/BNN-XDCB ngày 27/4/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Đàu tư vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp VN tại công văn số 99HĐQT/TCLĐ/CV ngày 25/4/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam để giúp Tổng công ty quản lý và thực hiện Đầu tư vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên.

Điều 2.- Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án được quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Điều 3.- Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện cụ thể và quy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4.- Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái nguyên có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Ban quản lý và các cán bộ nghiệp vụ của Ban.

Tổng Giám đốc Tổng công ty bố trí nhân sự của Ban, đảm bảo yêu cầu gọn, nhẹ và làm việc có hiệu quả.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 143/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 29/9/1998.

Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu: VP + TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/07/2000 thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!