Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016

Số hiệu: 751/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 01/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về hoạt động Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 (Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 314/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/3/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Lê Tấn Hổ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó ban thường trực;

3. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phó ban;

4. Ông Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương: Phó ban;

5. Ông Trần Thiện Kim - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo;

6. Ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên;

7. Ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL: Uỷ viên;

8. Ông Trần Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên;

9. Ông Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Uỷ viên;

10. Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Duy - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Văn Hàn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên: Uỷ viên;

13. Ông Phạm Thanh Phong - Tổng Biên tập Báo Phú Yên: Uỷ viên;

14. Ông Phan Xuân Luật - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Uỷ viên;

15. Ông Lê Tỷ Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên;

16. Ông Ngô Đa Thọ - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên: Uỷ viên;

17. Ông Huỳnh Tấn Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên: Uỷ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016.

- Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung chương trình được triển khai hiệu quả.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nhân, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục, quy định, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng; tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

- Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hội
doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh;

- Lưu: VT, Hg,
To, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243