Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Số hiệu: 75/2001/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 28/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THUỘC VỤ DOANH NGHIỆP.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Doanh  nghiệp ban hành ngày 12 tháng 6 năm 1999.
Căn cứ Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Trung tâm Thông tin doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, trước mắt tập trung xây dựng hệ thống thông tin về doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Định kỳ cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước.

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được thu phí theo quy định.

3. Thu nhập các thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh và xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp cho các Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương.

5. Tham mưu cho Bộ ban hành theo thẩm quyền những văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ biểu mẫu phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh, quy định chế độ báo cáo và kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh.

6. Công bố thông tin về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin về pháp luật trong kinh doanh.

7. Được quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, nhận sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để thực hiện việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh  nghiệp.

Điều 3. Trung tâm Thông tin doanh nghiệp là một tổ chức cấp Phòng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hành theo quy định hiện hành; được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

- Trung tâm Thông tin doanh nghiệp do đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp kiêm Giám đốc, có Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

- Biên chế của Trung tâm Thông tin doanh nghiệp  nằm trong biên chế của Vụ Doanh nghiệp do Bộ trưởng quyết định.

- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin doanh nghiệp  được cấp từ ngân sách nhà nước, thu từ phí cung cấp các dịch vụ thông tin và các nguồn thu khác.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Thông tin doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 453/QĐ-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 


 
Trần Xuân Giá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94