Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 735/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 735/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DA GIÀY SAGODA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tại công văn số 1665/UB-CNN ngày 22 tháng 5 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 13.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước 15% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và các cổ đông Việt Nam 65% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông nước ngoài 20% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Da giày SAGODA tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2000 để cổ phần hoá là 24.582.341.988 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 18.685.880.158 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 61.640 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 1.849.200.000 đồng.

Trong đó cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trả chậm là 3.095 cổ phần, giá trị được trả chậm 216.650.000 đồng.

4. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần SAGODA, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Da giày SAGODA.

- Tên giao dịch quốc tế : SAGODA CORPORATION.

- Tên viết tắt : SAGODA.

- Trụ sở chính : 12/78 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Da giày SAGODA kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da, giả da, giày dép, túi xách, thảm lông cừu, vợt bóng bàn, mặt vợt bóng bàn.

- Kinh doanh các sản phẩm da, giả da.

- Nhập khẩu máy móc và phụ tùng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu ngành da giày.

Điều 4. Công ty cổ phần Da giày SAGODA :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Da giày SAGODA có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Da giày SAGODA.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Da giày SAGODA, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Da giày SAGODA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 735/2001/QĐ-TTg ngày 15/06/2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!