Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 734/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 734/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY SÀI SÒN 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1733/UB-CNN ngày 28 tháng 5 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần 18.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 10% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 90% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty May Sài Gòn 2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hóa là 47.700.619.664 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 24.268.709.119 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 153.584 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 4.607.520.000 đồng.

4. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 621.780.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần May Sài Gòn 2.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2.

- Tên giao dịch quốc tế :

SAIGON 2 GARMENT JOINT - STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : SAIGON 2.

- Trụ sở chính : 15 Trần Triệu Luật - quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp; phụ tùng thiết bị, dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp thiết bị, phụ tùng, vật tư nguyên phụ liệu dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp;

- Sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp;

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty May Sài Gòn 2 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Sài Gòn 2.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty May Sài Gòn 2, Giám đốc Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 734/QĐ-TTg ngày 15/06/2001 về việc chuyển Công ty May Sài Sòn 2 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!