Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 731/TTg năm 1996 về việc thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 731/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 03/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 731/TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝCÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 322/HĐBTngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế khu chế xuất,Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành quy chế khu công nghiệp;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí minh, Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trên cơsở tổ chức, sắp xếp lại Ban Quản lý các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh đểquản lý các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố HồChí Minh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 của Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định số322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy địnhtại Điều 20 của Quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 192/CPngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ ChíMinh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng hình quốc huy, biên chế và kinh phíhoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban Quảnlý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có 1 Trưởng ban, mộtsố Phó trưởng ban, các uỷ viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thươngmại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan, và bộ máy giúp việc.

Nhân sự Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thànhphố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Uỷban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộChính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban quản lý do Trưởng ban quản lý quyết định sau khi thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 62/CTngày 26 tháng 02 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Quản lý khu chế xuất Tân Thuận và văn bản số 433/KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 1992 về đổi tênBan quản lý khu chế xuất Tân Thuận thành Ban quản lý các khu chế xuất thành phốHồ Chí Minh.

Điều 4.- CácBộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 731/TTg năm 1996 về việc thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.219
DMCA.com Protection Status