Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 73/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 686/XMVN-ĐMDN ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ: 48.389.000.000 đồng, trong đó:

Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 25 - 30% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 30% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 45 - 40% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 01 tháng 10 năm 1999: 55.219.443.761 đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 48.389.199.974 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động: 100.625 cổ phần; giá trị được ưu đãi: 3.018.750.000 đồng, trong đó cổ phần cho người nghèo trả dần: 430 cổ phần; giá trị được ưu đãi trả dần: 30.100.000 đồng.

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau:

Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động: 461.000.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành Công ty cổ phần:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Tên giao dịch quốc tế: ĐONGNAI ROOFSHEET&CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY.

Tên giao dịch quốc tế viết tắt: DONAC.

Trụ sở chính: Đường số 4 khu công nghiệp Biên Hoà 1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai được lựa chọn những ưu đãi của một trong hai Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần và số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 để đăng ký với cơ quan thuế địa phương.

Điều 4. Công ty cổ phần tấm lợp

Vật liệu xây dựng Đồng Nai kinh doanh các ngành nghề:

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xi măng, tấm lợp, vật liệu xây dựng và xây lắp.

Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu các vật tư nguyên liệu, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Điều 5. Công ty cổ phần tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai:

Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

Giám đốc và kế toán trưởng Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai có trách nhiệm điều hành quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
 
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.107.166