Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 73/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 22/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNHTHÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án và đề nghị của Công ty Dầu thực vật Bình Định (tờ trình số 85/DTV ngày 30 tháng 11 năm 2000) về việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định và Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Dầu thực vật Bình Định (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 50%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty: 50%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Dầu thực vật Bình Định (Quyết định số 1242/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Dầu thực vật Bình Định) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1999 để cổ phần hoá là: 27.254.769.950 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là: 3.931.908.099 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 694 lao động trong Công ty là 17.256 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 517.680.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 11 lao động nghèo trong Công ty là 460 cổ phần trị giá 32.200.000 đồng.

4. Công ty Dầu thực vật Bình Định được sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty để chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại lao động. Công ty Dầu thực vật Bình Định lập kế hoạch báo cáo Bộ Công nghiệp phê duyệt và có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định;

- Tên tiếng Anh : BINHDINH VEGETABLE OIL STOCK COMPANY, viết tắt là: BIVOCO;

- Trụ sở chính đặt tại: Khu vực 4, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 3. Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Kinh doanh và chế biến các sản phẩm từ cây điều, cây có dầu, hàng nông sản thực phẩm;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá, sản phẩm của công ty và nguyên liệu, vật tư, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất của công ty;

- Cho thuê kho, bất động sản và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Dầu thực vật Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần (bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thông qua điều lệ Công ty).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật Bình Định có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Dầu thực vật Bình Định và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND tỉnh Bình Định,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2000/QĐ-BCN ngày 22/12/2000 chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!