Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 72/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 14/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg ngày 07/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 71/2004/QĐ-TTg ngày 29/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI, thí điểm họat động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI TRANSPORT CORPORATION;

- Tên viết tắt: HANOI TRANSERCO;

- Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (HANOI TRANSERCO) là doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông Công chính Thành phố.

1- Trụ sở được đặt tại: số 5 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2- HANOI TRANSERCO có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

3- HANOI TRANSERCO có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội.

4- Vốn điều lệ của HANOI TRANSERCO tại thời điểm thành lập bao gồm vốn nhà nước được hạch toán tập trung ở Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội và và các công ty thành viên hạch toán độc lập của HANOI TRANSERCO, vốn nhà nước mà HANOI TRANSERCO và các công ty con đã tham gia đầu tư vào các thành phần kinh tế khác.

5- HANOI TRANSERCO chịu sự quản lý Nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý khác theo pháp luật.

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ của HANOI TRANSERCO :

1. Chức năng của HANOI TRANSERCO:

- Đại diện chủ sở hữu với Nhà nước của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội về việc bảo toàn và phát triển số vốn được giao.

- Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối và liên kết các hoạt động của các công ty con nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của HANOI TRANSERCO và các công ty con;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, chế độ chính sách ... , điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các công ty con và đơn vị phụ thuộc.

- Tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khác liên tỉnh và dịch vụ công cộng.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của HANOI TRANSERCO:

- Tham gia với các cơ quan chức năng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành vận tải công cộng theo định hướng phát triển chung của Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về đầu tư, quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách, hàng hóa, trang thiết bị phương tiện vận tải, điểm đỗ, nhà chờ, điểm đón – trả hành khách, bến tầu, bến xe và trông giữ ô tô.

- Lập, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách công cộng (Điểm đầu – cuối, dừng đỗ, trung chuyển), bến xe, bến thủy, điểm trông giữ xe ô tô; Đầu tư, quản lý, khai thác các điểm đỗ, điểm dừng, nhà chờ xe buýt do Thành phố giao.

- Kinh doanh – dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện: xe buýt, taxi, ô tô, xe điện; tầu biển, tầu thủy và các phương tiện khác; Kinh doanh bến xe, bến thủy nội địa do thành phố giao.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, ô tô, máy móc, vật tư, trang thiết bị, phụ tùng ô tô – xe máy, dụng cụ sửa chữa ô tô, xe máy phục vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Thiết kế, đóng mới, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải ô tô, tàu biển, tàu sông, các phương tiện thiết bị xe chuyên dùng phục vụ ngành giao thông vận tải.

- Kiểm định an toàn kỹ thuật các phương tiện cơ giới đường bộ;

- Kinh doanh điểm đỗ ô tô, xăng dầu, khí đốt, đại lý bán hàng, dịch vụ đại lý vận tải, làm sạch phương tiện vận tải, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy; Dịch vụ du lịch lữ hành đường bộ và trên sông.

- Lắp ráp ô tô, xe máy; sản xuất lắp đặt đồ chơi, thiết bị vui chơi công cộng. Gia công chế tạo các sản phẩm về cơ khí.

- Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị.

- Xây dựng và lắp đặt các công trình: dân dụng, giao thông đô thị (cấp thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, hè đường ...), công nghiệp (đường dây và trạm biến áp đến 110KV); thủy lợi, bưu điện, thể dục thể thao – vui chơi giải trí; Trang trí nội, ngoại thất công trình.

- Sản xuất – kinh doanh VLXD, cấu kiến vật liệu xây dựng các loại;

- Kinh doanh nhà ở, khách sạn, nhà hàng, văn phòng làm việc, bến bãi, kho hàng, dịch vụ quảng cáo.

- Xuất khẩu lao động;

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, lái xe và công nhân kỹ thuật (Cơ khí, điện, thợ sửa chữa bảo dưỡng ...) ngành GTVT;

- Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách về vận tải hành khách công cộng trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt;

Điều 3: Tổ chức bộ máy của HANOI TRANSERCO.

1. Bộ máy quản lý điều hành của HANOI TRANSERCO gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

2. Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ - lao động tiền lương.

- Phòng Kế hoạch – Đầu tư.

- Phòng Kinh doanh và Phát triển thị trường.

- Phòng Tài chính – kế toán;

- Phòng Kỹ thuật – công nghệ.

- Phòng Kiểm toán nội bộ.

- Văn phòng Tổng Công ty.

- Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng.

3. HANOI TRANSERCO có các Xí nghiệp phụ thuộc:

- Xí nghiệp xe buýt Hà Nội;

- Xí nghiệp xe buýt Thủ đô;

- Xí nghiệp xe buýt Thăng Long;

- Xí nghiệp xe buýt 10-10;

- Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm;

- Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Hà Nội;

- XÍ nghiệp xe khách Nam Hà Nội;

- XÍ nghiệp xe Điện Hà Nội;

- Xí nghiệp Trung đại tu ô tô Hà Nội;

- Xí nghiệp vé và quảng cáo;

Các Xí nghiệp phụ thuộc trên có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, hạch toán chuyên chi hoặc chuyên thu theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc HANOI TRANSERCO.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để mở rộng quy mô phát triển SXKD theo nhu cầu của Thành phố và xã hội HANOI TRANSERCO được nghiên cứu thành lập thêm một số phòng, ban, Công ty hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

4. HANOI TRANSERCO có các Công ty hạch toán độc lập như sau:

A- Các Công ty nhà nước trực thuộc Sở Giao thông công chính nay chuyển giao sang trực thuộc HANOI TRANSERCO:

1- Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội.

2- Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

3- Công ty Vận tải đường thủy Hà Nội.

4- Công ty Vận tải đường biển Hà Nội.

5- Công ty Đóng tàu Hà Nội.

6- Công ty Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội.

B- Công ty Nhà nước trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội nay chuyển giao sang trực thuộc HANOI TRANSERCO:

7- Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

5. Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước trong các Công ty cổ phần về HANOI TRANSERCO :

- Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

- Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội.

Các công ty con trên (Công ty nhà nước và cổ phần) có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước khi tham gia Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

6. Các Công ty Liên doanh thuộc HANOI TRANSERCO:

- Công ty Liên doanh Toyota TC Hà Nội;

- Công ty liên doanh SAKURA PLAZA;

- Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ.

Điều 4:

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với Giám đốc các Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Giao thông công chính, Thương mại, Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng Các Sở, Ban, Ngành có liên quan tiến hành tổ chức bàn giao: tiền vốn, tài sản, đất đai, lao động, hồ sơ tài liệu, tình hình họat động SXKD ... cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý điều hành theo quy định của Nhà nước.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông công chính, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan bàn giao các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng xe buýt công cộng (Điểm đầu cuối, trung chuyển, điểm dừng đỗ, nhà chờ ...) và các dự án có liên quan đến vận tải hành khách công cộng về Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện.

3- Chuyển trụ sở, nhà cửa đất đai hiện nay của các đơn vị tham gia Tổng Công ty đang thuê của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội về Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và chuyển thành vốn tài sản, tài sản Nhà nước của Tổng Công ty.

4. Trong khi chờ tiến hành chuyển các Công ty thuộc Sở Giao thông Công chính và Thương mại về Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý, thì các Công ty không được điều động, luân chuyển hoặc bổ nhiệm cán bộ trong nội bộ đơn vị mình.

5. Giao Chi cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và tiến hành giao vốn cho HANOI TRANSERCO.

- Việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Bàn giao nguyên trạng tình hình: đất đai, tài chính, tài sản, vốn qũy, CBCNV...

+ Đảm bảo sản xuất - kinh doanh bình thường.

+ Không để thất thoát tài sản của nhà nước và tập thể.

5. Giao Tổng Công ty Vận tải Hà Nội:

- Hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, Xây dựng Quy chế tài chính của Tổng Công ty báo cáo UBND Thành phố Hà Nội để trình Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nghiên cứu, xây dựng các quy chế, quy định, phương án SXKD ... để thống nhất chỉ đạo về quản lý và điều hành nhằm từng bước đưa Tổng Công ty đi vào ổn định và phát triển.

Điều 6: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông  công chính, Thương mại, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Giám đốc các doanh nghiệp (tại Điều III) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64