Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN BỆNH VIỆN CÔNG TY KHOÁNG SẢN I, TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Thông báo số 160/TB-VP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý tiếp nhận Bệnh viện Công ty Khoáng sản I;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 356/CV- TCLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý.

Điều 2. Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan khác của Bệnh viện chương trình Khoáng sản I cho uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Khoáng sản I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- VP Chính phủ,
- Bộ tài chính,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Y tế,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND tỉnh Cao Bằng,
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng,
- Công đoàn CNVN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 về việc chuyển Bệnh viện Công ty Khoáng sản I, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!